<<
>>

Література

Гальчинський А.С. та ін. Інноваційна стратегія українських реформ. – К. – 2002.

2. Геєць В.М., Семиноженко В.П. Інноваційні перспективи України. – Харків. – 2006.

3. Клинов В. Современные тенденции развития машиностроения // Вопросы економики.
– 2006. – № 9. – С. 31–46.

4. Кінзерський Ю., Паламарчук Г. Проблеми національної конкурентоспроможності та пріоритети конкурентної політики в Україні // Економіка України. – 2006. – № 8. – С. 19–29.

5. Пахомов Ю. Біфуркаційний стан світосистемного ядра напередодні зміни світових лідерів // Економіка України. 2008. – № 4. – С. 4–14.

6. Бондарчук Р. Конкурентоспроможність виробничих структур оборонно-промислового комплексу України: конкурентні переваги, шляхи і засоби їх досягнення // Економіка України. 2006. – № 3. – С. 20–26.

7. Романенко В.А. Інноваційна діяльність у машинобудівному комплексі України // Проблеми науки. – 2007. – № 6. – С. 17–23.

8. Романенко В.А. Як підвищити конкурентоспроможність національної економіки (організаційні аспекти // Економіка промисловості. – 2001.– № 2/12. – С. 17-20.

9. Романенко В.А. Конкуренція і конкурентоспроможність // Вісн. НАН України. – 2007. – № 8. – С. 14–17.

10. Конкурентоспроможність національної економіки // За ред. Б.Є. Кваснюка. – К.: Фенікс, 2005 – 82 с.

11. Піддубна Л.І. Конкурентоспроможність економічних систем: теорія, механізм регулювання та управління: Монографія. – Х.: ВД «ІНЖЕК», 2007. – 368 с.
<< | >>
Источник: Геэць В.М.. Пріоритети національного економічного розвитку в контексті глобалізаційних викликів: монографія. Частина 1. 2008
Помощь с написанием учебных работ

Еще по теме Література:

 1. Використана та рекомендована література
 2. Використана та рекомендована література
 3. Використана та рекомендована література
 4. Використана та рекомендована література
 5. Використана та рекомендована література
 6. Використана та рекомендована література
 7. Використана та рекомендована література
 8. Використана та рекомендована література
 9. Література
 10. Література
 11. Використана та рекомендована література
 12. ЛІТЕРАТУРА
 13. СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ
 14. Література
 15. Література