<<
>>

Література

Розраховано за даними: Наукова та інноваційна діяльність в Україні: Стат. зб. / Державний комітет статистики України. – К.: ДП «Інформаційно-видавничий центр Держкомстату України», 2007. – 362 с. (та за відповідні роки).

2. Азаров М.
Я., Ярошенко Ф. О., ін. Бюджетна політика у контексті стратегії соціально-економічного розвитку України: У 6 т. – К.: НДФІ, 2004. – Т.1: Пріоритети бюджетної політики та економічне зростання в Україні. – 638 с.

3. Наука и государственная научная политика: теория и практика. – М.: Наука, 1998. – 288 с.

4. Шумпетер Й. Теория экономического развития. – М.: Прогресс, 1982. – 455 с.

5. Science and Engineering Indicators 2006.

6. OECD Science, Technology and Industry: Scoreboard 2007.

7. Про спеціальний режим інноваційної діяльності технологічних парків: Закон України // Відом. Верховної Ради. – 1999. – № 40. – Ст. 363 (зі змінами та допов.).

8. Діяльність технологічних парків України у 2007 році. – Міністерство освіти і науки України. – http://www.mon.gov.ua/

9. Розраховано за даними: Статистичний щорічник України за 2006 р. – К.: Держкомстат України, 2007.

10. Про оподаткування прибутку підприємств: Закон України // Відом. Верховної Ради. – 1995. – № 4. – Ст. 28 (зі змінами та допов.).

11. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 «Витрати»: Затв. наказом М-ва фінансів України від 31 груд. 1999 р. № 318.

12. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку № 8 «Нематеріальні активи»: Затв. наказом М-ва фінансів від 02.11.1999 р. № 750
<< | >>
Источник: Геэць В.М.. Пріоритети національного економічного розвитку в контексті глобалізаційних викликів: монографія. Частина 1. 2008
Помощь с написанием учебных работ

Еще по теме Література:

 1. Використана та рекомендована література
 2. Використана та рекомендована література
 3. Використана та рекомендована література
 4. Використана та рекомендована література
 5. Використана та рекомендована література
 6. Використана та рекомендована література
 7. Використана та рекомендована література
 8. Використана та рекомендована література
 9. Література
 10. Література
 11. Використана та рекомендована література
 12. ЛІТЕРАТУРА
 13. СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ
 14. Література
 15. Література
 16. Література
 17. Література
 18. Література