<<
>>

Машинобудівний комплекс України, його значення, структура та регіональні особливості формування

ників економічного, і насамперед промислового розвитку країни. Велике значення машинобудування в народногосподарському комплексі визначається тим, що воно виробляє знаряддя праці як для галузей, що виготовляють засоби виробництва (робочі машини і апарати, верстати, технологічне і силове устаткування, контрольно-вимірювальні прилади, технічні засоби автоматики тощо), так і для галузей, які виробляють предмети споживання (машини для сільського господарства, технологічне устаткування для легкої і харчової промисловості і т.
п.), а також самі предмети споживання (легкові автомобілі, побутову техніку, телевізори, радіоприймачі, відеотехніку, годинники тощо). Крім того, машинобудування виробляє різноманітне устаткування для будівництва, транспорту, зв’язку, торгівлі, спецобладнання для невиробничих галузей, а також продукцію оборонного призначення.

Структура. Машинобудування має багатогалузеву структуруі характеризується створенням спеціалізованих заводів і галузей:

? Важке

? Загальне

? Середнє

? Точне

? Наукомістке

Особливості формування.

Процес виробництва машин складається з 3 стадій:

а) виробництво заготовок;

б) механічна обробка заготовок;

в) складання деталей і частин.

Сучасні машини складаються з сотень, а то й тисяч деталей і вузлів. Це сприяє формуванню спеціалізованих підприємств і розвитку кооперованих зв’язків між ними.

У машинобудуванні поширені такі види спеціалізації:

? предметна;

? технологічна;

? подетальна та вузлова.

Підприємства машинобудівної галузі мають відмінні від інших галузей особливості розміщення. Вони майже не залежать від природних умов і ресурсів, їх продукція має широке коло споживачів. Внаслідок цього машинобудування розвинуте в усіх регіонах країни, відмінності полягають у різному рівні розвитку та наборі галузей, їх значенні на різних територіях. В одних регіонах вони є галузями спеціалізації, в інших — задовольняють потреби тільки даного регіону.

Один із важливих принципів розміщення машинобудівних підприємств — орієнтація на сировину. Металомісткі виробництва здебільшого розміщені в районах металургійної промисловості.

Більшість галузей машинобудівного комплексу належить до трудомістких. Постійно зростають вимоги до кваліфікації робочої сили.

В усіх галузях машинобудування зростає значення науково-дослідних та дослідницько-конструкторських робіт. Такі виробництва тяжіють до найбільших міст І агломерацій, де сконцентрована наукова база країни.

На розміщення підприємств, які випускають важкотранспортабельну продукцію, також значно впливає споживач, а принципом розміщення складальних підприємств, що мають розгалужені коопераційні зв'язки з іншими центрами, є вигідність економіко-географічного (особливо транс­портного) положення

<< | >>
Источник: Шпаргалка. Региональная экономика и экология. 2011

Еще по теме Машинобудівний комплекс України, його значення, структура та регіональні особливості формування:

 1. Транспортний комплекс України, його галузева структура, господарське значення та регіональні особливості формування
 2. Будівельний комплекс України, його значення, структура та регіональні особливості трансформації
 3. Паливно-енергетичний комплекс України, його значення, структура та регіональні особливості трансформації
 4. Агропромисловий комплекс України, його значення, структура й регіональні особливості трансформації в ринкових умовах.
 5. Лісопромисловий комплекс України, його значення, структура, регіональні особливості розміщення та структурної трансформації
 6. Соціальний комплекс України, його суть, галузева структура та регіональні особливості територіальної організації
 7. Хімічний комплекс України, його структура, сировинна база й регіональні особливості територіальної організації основних галузей
 8. Машинобудівний комплекс Східного економічного району, його галузева структура, особливості розміщення та центри основних галузей
 9. Динаміка чисельності та статево-вікова структура населення України, регіональні особливості формування
 10. Транспортне машинобудування України, структура, значення, регіональні особливості територіальної організації та центри основних галузей
 11. Металургійний комплекс України, його значення, структура, сировинна та паливна бази
 12. Господарський комплекс України, його суть, структура та особливості структурної трансформації