<<
>>

Механізм реалізації ДРЕП України

Механізм реалізації ДРЕП — це система конкретних економічних важелів та організаційно-економічних засобів, за допомогою яких здійснюється державний вплив на просторову організацію суспільства, забезпечується соціально-економічний розвиток регіонів, вдосконалюється структура їхнього господарського комплексу.

Основними складовими цілісного механізму ДРП України, як визначено діючими нормативними документами, виступають:

? відповідна законодавчо-нормативна база,

? бюджетно-фінансове регулювання регіонального розвитку, прогнозування і програмування,

? капіталовкладення та їх розподіл між регіонами

? посилення ролі місцевого самоврядування

? розвиток різних форм територіальної організації продуктивних сил (створення спеціальних економічних зон, міжрегіональне та прикордонне співробітництво тощо).

Першоосновою механізму РЕП є законодавча база, що визначає взаємовідносини держави і регіонів та відповідні організаційні структури управління соціально-економічними процесами.

Механізм ДРП повинен поєднувати у собі методи прямого і опосередкованого впливу на соціально-економічні процеси. За своїм характером ці методи можуть бути заохочувальні та обмежувальні, активні та пасивні. Їх комплексне поєднання дає змогу забезпечити високу результативність у досягненні намічених цілей.

В РЕП широко використовуються такі методи прямого економічного регулювання, як цільове фінансування, пряма фінансова допомога, надання субсидій та субвенцій тощо.

Державні органи управління можуть впливати на регіональний розвиток через такі заходи протекціонізму: надання податкових пільг для розвитку наукомістких виробництв, створення акціонерних товариств для завершення раніше розпочатого будівництва, надання регіонам інвестиційних премій за спорудження об’єктів, що дозволяють покращити структуру економіки регіону, працевлаштувати вивільнених працівників, поліпшити екологічну ситуацію тощо

<< | >>
Источник: Шпаргалка. Региональная экономика и экология. 2011

Еще по теме Механізм реалізації ДРЕП України:

 1. МЕХАНІЗМ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ СТРАТЕГІЇ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ
 2. 1.3.2. Форми, види та механізм реалізації політичної влади
 3. Антонюк Л.Л.. Міжнародна конкурентоспроможність країн: теорія та механізм реалізації , 2004
 4. 5.1.2. Процес формування та механізм реалізації зовнішньої політики держав. Міжнародне право
 5. Частина 5. Пріоритетні напрями реалізації стратегії конкурентоспроможності економіки України (період 2013 – 2020 р.р.)
 6. Екологічне законодавство України та механізм його чинності
 7. 4.1. Організаційно-правовий механізм забезпечення енергетичної безпеки України
 8. Роль органів місцевого самоврядування у здійсненні ДРЕП
 9. Основні завдання ДРЕП
 10. Суть, мета і концепція ДРЕП
 11. Інституційне забезпечення реалізації стратегії регіонального розвитку.
 12. 15. ПРОЦЕС ПРИЙНЯТТЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ
 13. 9.2 Інструменти реалізації стратегії
 14. ЕКОНОМІКО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ РЕАЛІЗАЦІЇ НАЦІОНАЛЬНИХ ПРІОРИТЕТІВ