<<
>>

Металургійний комплекс України, його значення, структура, сировинна та паливна бази

Значення. Від чорної металургії в першу чергу залежить розвиток важкої промисловості. Її продукція є основою розвитку будівництва, усіх видів транспорту, особливо залізничного і трубопровідного.
Вона має велике значення для оснащення необхідною технікою сільського господарства. Великий вплив має чорна металургія на розвиток і розміщення машинобудування, хімічної промисловості, енергетики. На її відходах працюють виробництва будівельних матеріалів, мінеральних добрив тощо. В місцях розміщення її основних підприємств формуються великі транспортні вузли, швидко виростають великі і крупні міста.

Україна належить до країн Європи і світу з найбільш розвинутою металургією. Продукція чорної металургії має велике значення у зовнішній торгівлі України, є її головною експортноспроможною галуззю.

Структура. Розвиток металургії як інтегральної галузі промисловості не міг бути забезпечений без одночасного інтенсивного розвитку органічно зв’язаних з нею галузей і виробництв, які створюють разом потужний металургійний комплекс.

До складу металургійного комплексу України включається ряд підгалузей і виробництв, без яких неможливо забезпечити виробництво металу. Це такі:

? видобуток, збагачення і агломерація залізних, марганцевих та інших руд;

? виробництво чавуну, доменних феросплавів сталі і прокату;

? виробництво електроферосплавів;

? повторна переробка чорних металів;

? коксування кам’яного вугілля;

? видобуток сировини і виробництво вогнетривких будівельних матеріалів (глин, доломітів та ін.), а також флюсових вапняків;

? випуск металевих конструкцій тощо.

Сировинна та паливна база. В східній Україні сформувалися унікальні природні умови для розвитку металургійного комплексу. Тут знаходяться найкрупніші паливно-сировинні бази чорної металургії — Донецький кам’яновугільний, Криворізький залізорудний і Придніпровський марганцеворудний басейни; великі родовища вапняків, доломітів, вогнетривких глин.

Розвиток чорної металургії супроводжувався значним нарощуванням потужностей коксохімічної промисловості. Ця галузь забезпечує металургію технологічним паливом (коксом, коксовим газом. Головним виробником коксу є Донецький металургійний підрайон. Він дає більше половини всього його випуску в країні.

ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ГАЛУЗІ. Важливими проблемами чорної металургії України є необхідність технічного і технологічного переоснащення виробництва, поліпшення якості чорних металів, випуску нових видів сталі і прокату

<< | >>
Источник: Шпаргалка. Региональная экономика и экология. 2011

Еще по теме Металургійний комплекс України, його значення, структура, сировинна та паливна бази:

 1. Паливно-енергетичний комплекс України, його значення, структура та регіональні особливості трансформації
 2. Хімічний комплекс України, його структура, сировинна база й регіональні особливості територіальної організації основних галузей
 3. Будівельний комплекс України, його значення, структура та регіональні особливості трансформації
 4. Агропромисловий комплекс України, його значення, структура й регіональні особливості трансформації в ринкових умовах.
 5. Машинобудівний комплекс України, його значення, структура та регіональні особливості формування
 6. Транспортний комплекс України, його галузева структура, господарське значення та регіональні особливості формування
 7. Лісопромисловий комплекс України, його значення, структура, регіональні особливості розміщення та структурної трансформації
 8. Металургійний комплекс Придніпровського економічного району, передумови його розвитку, особливості розміщення та основні центри
 9. Господарський комплекс України, його суть, структура та особливості структурної трансформації
 10. Транспортний комплекс причорноморського економічного району, його значення, галузева структура, основні магістралі, порти
 11. Соціальний комплекс України, його суть, галузева структура та регіональні особливості територіальної організації
 12. Зернове господарство України, його значення, структура, динаміка розвитку, зональний характер розміщення
 13. Тваринництво України, його значення, галузева структура, зональний характер розміщення та вплив на формування спеціалізованих АПК
 14. Територіальна структура господарського комплексу України
 15. Промисловий комплекс Східного економічного району,його галузева структура і центри основних галузей
 16. Електроенергетика України, її значення та сучасна структура виробництва і споживання електроенергії
 17. Металургійний комплекс Донецького економічного району (ДонЕР), передумови розвитку, особливості розміщення та основні центри
 18. 5.1.4. Україна у світовій торгівлі сировиною
 19. Агропромисловий комплекс Поліського економічного району, його галузева структура та проблеми розвитку