<<
>>

МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ РОЗРОБЛЕННЯ РЕГІОНАЛЬНИХ СТРАТЕГІЙ РОЗВИТКУ

Регіональна стратегія - це стратегічний план розвитку регіону, який визначає цілі, завдання, пріоритети, напрями сталого соц-екон. Розвитку АРК, областей, міст Києва і Севаст. на середньостроковий (4-6 років) та довгостроковий період (10-15рр).
Стратегія регіонального розвитку розробляються всіма регіонами. В цих стратегіях визначаються конкурентні переваги регіону, обмеження і загрози регіонального розвитку, координуються дії центральних та місцевих органів влади і визначаються пріоритетні завдання . Стратегія регіон розвитку є основою для розроблення середньострокових програм соц-економічного розвитку регіону, щорічних програм, угод між КМУ та регіонами і визначення депресивних регіонів.

Методичні рекомендації, що встановлюють єдиний порядок та основні методичні засади розроблення стратегій регіонального розвитку, затверджено наказом Мінекономіки, яке здійснює функції з методичного забезпечення процесу розроблення СРР. Метод. рек-ї є типовими і можуть уточнюватися залежно від специфіки регіону за погодженням з центральним органом виконавчої влади з питань економічної політики. Мінекономіки на основі Державної стратегії регіонального розвитку, затверджених довгострокових державних цільових (галузевих) програм соціально-економічного розвитку, аналітичних та прогнозних матеріалів центральних та місцевих органів виконавчої влади, наукових і проектних інститутів визначає та надає Раді міністрів АРК, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям (не пізніше ніж за півроку до початку прогнозованого періоду реалізації стратегії) перелік і характеристику загальнодержавних пріоритетів, які мають бути врахованими при розробленні відповідних СРР.

Механізм розроблення стратегії регіонального розвитку включає етапи: 1-аналіз проблеми; 2- розробка ієрархічної моделі цілей розвитку регіону; 3- оцінка і класифікація характеристик підсистем регіону, що впливають на стан і можливості його розвитку;4- розробка параметричної моделі регіону; 5- визначення сценаріїв можливих і бажаних напрямів розвитку регіону.

Особлива увага при виборі цих напрямків має приділятися можливості реалізації запланованих заходів силами самого регіону.

Проект СРР розробляється у складі текстових і графічних матеріалів, які повинні включати:

I.Описово-аналітичну частину – детально викладений з географ., істор., економ., соц. характеристиками документ, у якому здійснюється аналіз та оцінка фактичного стану розвитку регіону;

II.Бачення майбутнього – відображення (узагальнення) найбільш загальних та тривалих уявлень про краще майбутнє розвитку регіону та життя його населення.

Місію регіону;

III.Характеристика конкурентних переваг та обмежень перспективного розвитку регіону;

IV.Стратегічні цілі та поетапні плани дій – сукупність стратегічних цілей та поетапних планів дій щодо досягнення всіх стратегічних та оперативних цілей з детальним описом заходів, термінів виконання, відповідальних виконавців, джерел фінансування.

Основою для розроблення описово-аналітичної частини стратегічного плану є офіційні дані Держкомстату України, обласних, районних управлінь статистики, інформаційні матеріали анкетувань і соціологічних опитувань

<< | >>
Источник: Шпаргалка. Шпаргалка з економіки регіону. 2011

Еще по теме МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ РОЗРОБЛЕННЯ РЕГІОНАЛЬНИХ СТРАТЕГІЙ РОЗВИТКУ:

 1. Розділ 6. Методологічні основи аналізу регіонального розвитку
 2. 4.1. Державна стратегія регіонального розвитку
 3. 4.2. Методичні засади розробки стратегій регіонального розвитку
 4. 2.2. Методологічні основи вибору пріоритетів науково-технологічного розвитку та механізми їх підтримки
 5. 6.1.Теоретичні основи проведення економічного аналізу регіонального розвитку
 6. 3.1. Теоретичні основи розроблення Державної регіональної економічної політики
 7. 10.3 Стратегія соціально-економічного розвитку міст
 8. 2.1. Методологічні основи та методи дослідження
 9. 10.5. Методологічні та методичні основи планування
 10. 6.5. Потенціал розвитку підприємств торгівлі та стратегія менеджменту
 11. Стратегія подолання економічної кризи й розвитку політичної системи України