<<
>>

Міжгалузеві комплекси, їхня суть, структура та об’єктивний характер формування

Міжгалузевий комплекс – поєднання галузей, між якими сформувалися стійкі і тісні зв’язки.

МК форм-ся як у в-ві, так і у сфері обслуговування, а також в інфраструктурних галузях.

МК можуть мати певні «перекриття». Так с/г машинобудування є одночасно складовою частиною АПК і машинобудівного комплексу. Таке перекриття може мати для аналізу господарства рег відповідну змістову орієнтацію : чим більше перекривають один одного міжгалузеві комплекси рег, тим більш взаємозв’язаним та комплексним є його господарство, і навпаки.

За х-ером зв’язків між галузями вирізняють 4 типи МК:

1. Галузі, підприємства яких пов’язані послідовною і (або) паралельною переробкою певного типу сировини, включаючи і її видобування чи вирощування. Це АПК, рибопромисловий та лісопр. комплекси.

2. Однорідні галузі, зв’язки між підпр яких виникають на основі в-ва взаємозамінюваної продукції. ПЕК, транспортний тощо

3. Склад з сукупності галузей, д-ть підпр яких спрямована на вирішення певної господ чи рег проблеми. Продовольчий, рекреаційний.

4. Програмні міжгалузеві комплекси – комплекси галузей, зв’язки між підпр яких здійснюють, щоб досягти певної мети, заданої їм економіко, соц. чи екол проблемами. До них відносять МК перших трьох видів, формування яких регулюється відповідно до певної програми.

Залежно від просторових масштабів МК поділяються на міждержавні, макроекономічні і територіальні, а останні, в свою чергу, - на локальні та регіональні.

До МК в У належать ПЕК, Ме, Маш, Хім–індустріальний, лісо виробничий, буд-індустріальний, трасп, АПК і соц. комплекси.

Формування міжгалузевих комплексів є об’єк-тивним і пов’язане з раціональним підбором галузей, забезпеченням ек ефективної діяльності цих галузей, встановленням їх оптимальних пропорцій.

<< | >>
Источник: Шпаргалка. Региональная экономика и экология. 2011

Еще по теме Міжгалузеві комплекси, їхня суть, структура та об’єктивний характер формування:

 1. Загальні закономірності рпс та формування економіки регіонів, їхня суть та об’єктивний характер
 2. Економічний район, його суть, основні ознаки та об’єктивний характер формування
 3. Технічні культури України, їхня структура, зональний характер розміщення та вплив на формування спеціалізованих АПК
 4. 1.1 Сутність економічного району та об’єктивний комплексний характер його формування
 5. Принципи РПС та формування економіки регіонів, їхня суть.
 6. Основні фактори РПС та формування економіки регіонів, їхня суть
 7. Економічні зв’язки України з країнами світу, їхня суть, структура, проблеми і перспективи розвитку
 8. Господарський комплекс України, його суть, структура та особливості структурної трансформації
 9. Соціальний комплекс України, його суть, галузева структура та регіональні особливості територіальної організації
 10. Машинобудівний комплекс України, його значення, структура та регіональні особливості формування
 11. Тваринництво України, його значення, галузева структура, зональний характер розміщення та вплив на формування спеціалізованих АПК
 12. Транспортний комплекс України, його галузева структура, господарське значення та регіональні особливості формування
 13. 18.3. Формування маркетингових стратегій і їхня класифікація
 14. Основні форми зовнішньоекономічних зв’язків України, їхня суть.
 15. Виробничий та науково-технічний потенціал регіонів України, їхня суть та складові
 16. Формування агропромислового комплексу
 17. Територіальний поділ праці, його суть та зв’язок з формуванням економічних районів
 18. Мінеральні ресурси України, їхня структура та економічна оцінка