<<
>>

Міжнародний поділ праці та його вплив на формування зовнішньоекономічних зв’язків України

Формування економіки країн світу тісно пов’язано з процесом розвитку міжнародно- територіального поділу праці та розширенням міжнародних економічних зв’язків. Тенденція до економічного об’єднання та розширення зовнішніх економічних зв’язків обумовлена об’єктивним процесом територіального поділу праці та необхідністю вирішення глобальних проблем, що постають перед людством.

Отже, міжнародний поділ праці полягає у спеціалізації окремих країн на виробництві певних видів готової продукції, її частин, а також послуг і в подальшому товарному обміні ними на світових ринках.

Кожна країна концентрує виробництво певних видів продуктів або послуг для виробництва яких вона має найбільш сприятливі економічні та природні передумови: - потужний природно ресурсний потенціал; - вигідне екон-гео положення; - специфічні агрокліматичні умови; - попит на продукцію галузей спеціалізації на світовому ринку; - високий рівень конкурентноспроможної продукції.

Участь у міжнародному поділі праці стає необхідною передумовою нормального соц.-ек р-ку країни, інтернаціалізації її виробництва, підвищенню рівня його технології та якості продукції. Тільки цим шляхом У зможе інтегруватися в європейський і світовий ринок.сьогодні ні структура, ні обсяги експорту не відповідають стану У у світо господарських зв’язках.

В сучасних умовах жодна країна світу не може розвиватись без зовнішньоек зв’язків.

Міжнародні зв’язки – це система господарських зв’язків між економіками країн на основі поділу праці. Зовнішні економ зв’язки сприяють росту нац доходу, прискореному розвитку нт прогресу, підвищенню рівня життя населення.

Р-к ефективних зовнішньоек зв’язків дасть змогу У швидше подолати глибоку ек кризу, сприятиме стабільному і швидкому р-ку ПС і зростанню на цій основі життєвого рівня її населення

<< | >>
Источник: Шпаргалка. Региональная экономика и экология. 2011

Еще по теме Міжнародний поділ праці та його вплив на формування зовнішньоекономічних зв’язків України:

 1. Територіальний поділ праці, його суть та зв’язок з формуванням економічних районів
 2. Основні форми зовнішньоекономічних зв’язків України, їхня суть.
 3. Тваринництво України, його значення, галузева структура, зональний характер розміщення та вплив на формування спеціалізованих АПК
 4. 30. Міжнародний поділ праці. Основні форми міжнародних економічних відносин
 5. 25.2. Міжнародний поділ праці і спеціалізація
 6. Сутність міжнародного поділу праці
 7. 42. НАЧАЛЬНИК ВІДДІЛУ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНИХ ЗВ'ЯЗКІВ
 8. Технічні культури України, їхня структура, зональний характер розміщення та вплив на формування спеціалізованих АПК
 9. Автомобільний транспорт України, його місце та роль у формуванні міжрегіональних зв’язків. Основні автомобільні магістралі
 10. Машинобудівний комплекс України, його значення, структура та регіональні особливості формування
 11. Транспортний комплекс України, його галузева структура, господарське значення та регіональні особливості формування
 12. Суспільний поділ праці і структура продуктивних сил
 13. 1.5. Виклики глобалізації та їх вплив на національний ринок праці
 14. Мінімізація негативного впливу кризи на стан ринку праці
 15. Вплив глобалізації та регіоналізації на формування та розвиток господарства регіонів
 16. Завдання 4.1.4.2.: Посилення впливу інститутів громадянського суспільства на формування та реалізацію державної політики, вирішення питань місцевого значення
 17. Особливості формування регіональних ринків праці та забезпечення раціональної зайнятості населення в Україні
 18. Демографічний і трудовий потенціал регіонів України, їхній вплив на розвиток і розміщення виробництва