<<
>>

Місце РЕ в системі наук

РЕ не єдина наука, яка вивчає досліджує територіальні відмінності соц.-ек р-ку країни.

Деякі з цих аспектів вивчались раніше в курсі соц.-екон географії у ВНЗ екон профілю.

Пізніше на зміну їй був введений курс РПС, який вже включав значні теоретико-методологічні доповнення до ек географії: закономірності, принципи і фактори РПС, завдання та механізми Рег. Політики. Але ці науки слабо були пов’язані з мікро- та макроекономікою, тому на зміну їм прийшла РЕ як нормат дисципліна на всіх екон спеціальностях.

Сьогодні РЕ визначена як самостійна і надзвичайно важлива галузь знань. Вона вивч. Закономірності терит. Організації суспільного виробництва та механізм їх дії.

Важливою особл цієї науки є те, що вона належить одночасно і до економічних наук і до наук про регіони. Серед комплексу знань про регіони виділяють також регіонознавство, регіонологію та регіоналістику.

Справедливо зауважити, що РЕ торкається також інших наук про регіони: економічних аспектів регіональної демографії, соціології, культурології, політології та інших наук про людину і суспільство, а також геології, біології,екології.

<< | >>
Источник: Шпаргалка. Региональная экономика и экология. 2011

Еще по теме Місце РЕ в системі наук:

 1. Політологія в системі суспільних наук
 2. 1.2. Теорія міжнародних відносин у системі суспільних наук
 3. 5.1. Сутність держави і її місце в політичній системі суспільства
 4. Методы различных наук в управлении
 5. 1.2. Структура геополитики и ее место в системе наук
 6. Структура геополитики и ее место в системе наук
 7. 17.1. Сутність, місце та роль розподілу в процесі відтворення
 8. О месте политологии в системе общественных наук
 9. МОДУЛЬ 3. РОЛЬ ТА МІСЦЕ КРЕДИТУ У СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОМУ ПРОСТОРІ
 10. 5.1. Натуральне виробництво і його місце в історичному розвитку суспільства
 11. Предмет и место управления персоналом в системе современных наук
 12. 2. Место управления персоналом в системе современных наук
 13. Теория международных отношений в структуре социально-гуманитарных наук
 14. Место политической науки в системе социальных и гуманитарных наук
 15. 2.2. Політична сфера, її суть, структура, місце і роль в суспільстві