<<
>>

Основні напрями взаємодії транспортних систем з біосферою

Транспорт як галузь народного господарства ? один із наймогутніших чинників антропогенного впливу на довкілля.

Проте транспорт зумовлює ряд проблем, що їх умовно можна об'єднати в кілька груп (за основними напрямами взаємодії з довкіллям):

1) транспорт ? великий споживач палива;

Основний споживач палива в усьому світі ? автомобільний транспорт.

2) транспорт ? джерело забруднення довкілля;

Забруднення транспортом довкілля відбувається через викиди в атмосферу продуктів згорання палива, вивітрювання сипучих вантажів під час транспортування, випаровування нафтопродуктів.

Найбільшим забруднювачем довкілля є автомобільний. Концентрація токсичних речовин значною мірою залежить від технічного стану автомобіля, швидкості його руху і строку експлуатації. Забруднення міста викидами автомобільного транспорту - одна з причин підвищеної захворюваності населення. Постійне збільшення інтенсивності руху автотранспорту призво-дить до прогресуючого зростання забруднення довкілля уздовж магістралей.

Значним джерелом забруднення є й аеропорти. Зростання перевезень повітряним транспортом призводить до збільшення концентрації забруднювальних речовин як на території аеропорту, так і в тому районі міста, який прилягає до нього.

Забрудненню довкілля, а надто міських систем, сприяє й залізничний транспорт.

Водний транспорт (річковий і морський) служить джерелом забруднення басейнів річок, Чорного та Азовського морів. Забруднення здійснюється внаслідок аварій чи втрати вантажів, під час вантажних робіт у портах, а також за скидання відходів із суден. Морський транспорт забруднює море відходами харчування, сміттям, нафтою та нафтопродуктами, що значно погіршує екологічний стан моря, особливо в припортових зонах.

3) транспорт ? одне із джерел шуму;

Шум, що виникає від транспортних засобів, зокрема автомобіля, поїзда, літака, є серйозною проблемою у великих містах багатьох регіонів.

З підвищенням транспортного шуму зменшується тривалість перебування людини без шкідливих для неї наслідків.

Шум ослаблює пам'ять і реакцію, порушуються нормальний відпочинок і сон. Шум спричинює головні болі, ослаблення слуху, безсоння, а за великих доз ? навіть глухоту, серйозні розлади в роботі людського організму.

4) транспорт вилучає сільськогосподарські угіддя під шляхи і стаціонарні споруди;

За унікальності ґрунтів України особливої гостроти набирає ця проблема.

Нині у плануванні та будівництві автошляхів, залізниць і стаціонарних транспортних споруд приділяється недостатньо уваги раціональному використанню земельних ресурсів. Поширена практика будівництва одноповерхових гаражів і стоянок. З метою зниження затрат на будівництво шляхи прокладаються найзручнішими ділянками, а під такі часто потрапляють сільськогосподарські угіддя.

5) транспорт є причиною травмованості та смерті людей і тварин.

Отже, назріла гостра необхідність у забезпеченні екологічно обґрунтованого планування розвитку транспортних систем на всіх рівнях

<< | >>
Источник: Шпаргалка. Региональная экономика и экология. 2011

Еще по теме Основні напрями взаємодії транспортних систем з біосферою:

 1. Держава і церква: основні моделі взаємодії
 2. 1.2. Основні школи і напрями сучасної політології
 3. Основні напрями державного регулювання
 4. 11.2. ОСНОВНІ НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКУ
 5. 18.5. Основні напрями удосконалення організації праці та оцінювання діяльності менеджера
 6. Транспортный комплекс РФ и его основные составляющие. Роль в транспортной системе и основные характеристики железнодорожного, автомобильного и трубопроводного транспорта
 7. 1.2.4. Основні напрями розвитку зарубіжної політичної науки наприкінці XX — на початку XXI століття
 8. Транспортний комплекс причорноморського економічного району, його значення, галузева структура, основні магістралі, порти
 9. 2. Політична система в Україні. Вірогідні напрями реформування
 10. 13.2. Транспортная система России
 11. Совершенствование организации транспортной системы
 12. Территориальная организация транспортной системы России
 13. 9. ОРГАНІЗАЦІЯ ВЗАЄМОДІЇ ТА ПОВНОВАЖЕНЬ
 14. Сутність і основні структурні елементи економічної системи
 15. Грошова система: сутність, структура та основні її елементи
 16. 2.2. Держава як інститут політичної системи: сутність, ознаки, форми та основні функції
 17. Тема 7. Основні типи сучасних виборчих систем