<<
>>

Основні поняття та наукові категорії РЕ

Вихідними в РЕ є поняття про регіон і територію.

Родовим поняттям, що об’єднує ці, а також такі поняття як «акваторія», «аероторія», є геоторія.

Можна дати декілька визначень поняттю «територія»:

? адм-терит.

од. ;

? частина поверхні землі з властивими їй природними, а також створеними в результаті діяльності людини, властивостями;

? частина поверхні земної кулі, що знаходиться під суверенітетом певної держави.

Регіон, як господарська система, являє собою частину території, на якій функціонує і розвивається система зв’язків і залежностей між підприємствами й організаціями, розташованими на ній. З іншого боку, регіон може розглядатись, як підсистема соц.-ек. комплексу країни та як його відносно самостійна частина із закінченим циклом відтворення, що має свою специфіку.

Для повноцінного розуміння поняття регіон необхідно розглянути поняття соц.-ек с-си р-ну та господарства.

Г-во – це сукупність певних складових, що утворюються в результаті суспільного поділу та інтеграції праці.

С-ма охоплює множину елементів, що знаходяться у певних відношеннях один з одним і утворюють єдність, цілісність.

Соц-ек. с-ма регіону являє собою множину елементів соціальної сфери і певних ланок господарської діяльності, які пов’язані між собою та утв територіальну єдність. Їй притаманні ознаки саморегуляції через попит та пропозицію на регіональному та міжрегіональному рівні, конкурентність у межах регіону, форми власності, тобто такі фактори, що є домінуючими у механізмі економічного зростання і розвитку конкретної території.

Поняття регіон та територія не можна ототожнювати.

Розглядаючи проблеми ринкової економіки, надзвичайно важливо визначити регіон і як самодостатнє утворення, і як місце прояву зв’язків та залежностей суб’єктів господарювання у відтворювальних процесах.

До основних категорій належать: наука, предмет, об’єкт дослідження

<< | >>
Источник: Шпаргалка. Региональная экономика и экология. 2011

Еще по теме Основні поняття та наукові категорії РЕ:

 1. 2.2. Поняття і категорії теорії міжнародних відносин
 2. 1.2. Основні категорії менеджменту
 3. 2.2.2. Загальнонаукові (інструментальні) поняття і категорії
 4. ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ
 5. ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ
 6. ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ
 7. 20.1. Загальні положення та основні поняття корпоративної культури
 8. 2.6.2. Поняття, структура та основні концепції політичної системи в політологічній науці
 9. 16. Наукові та технологічні досягнення 16-18 ст. у Західній Європі
 10. Розділ перший: ПРЕДМЕТ ПОЛІТОЛОГІЇ ЯК НАУКИ І НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ: ІСТОРИКО-НАУКОВІ ТА МЕТОДОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ
 11. Етичне тлумачення політики: наукові критерії та вітчизняна традиція
 12. 5.2.3. Категорії геополітики
 13. Закони і категорії політичної економії
 14. Сутність категорії «капітал»
 15. 1.1.2. Методологічні засади, категорії та принципи політології
 16. 2. Економічні закони і економічні категорії