<<
>>

ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ

Галузі спеціалізації району — це галузі промислового і сільськогосподарського виробництва, які виготовляють товарну продукцію для обміну з іншими районами або для експорту її в інші країни; галузі, які економічно доцільно розвивати в умовах того чи іншого конкретного району з найвищою ефективністю для господарства.

Район економічний — територіально спеціалізована частина народного господарства країни, взаємопов'язана економічними відносинами з іншими територіями.

Район економічний галузевий — територіально сконцентровані виробництва певної галузі в окремих частинах країни, де для їх розвитку є найсприятливіші умови.

Район економічний інтегральний — територіально цілісна частина народного господарства країни, основною ознакою якого є наявність територіально-виробничого комплексу відповідного рангу та економіч-ного тяжіння території до ядра району.

Район макроекономічний — великий економічний район, що являє собою цілісний територіально-виробничий комплекс і об'єднує певні групи адміністративно-територіальних одиниць.

Район мезоекономічний — виділений в межах макрорайону певний підрайон, що охоплює господарські комплекси адміністративно-територіальних одиниць.

Район мікроекономічний — низові або локальні господарські комплекси у низових адміністративних районах з суто місцевими економічними зв'язками.

Районування економічне — науково обґрунтований поділ країни на економічні райони, що склалися історично або формуються внаслідок розвитку продуктивних сил на основі суспільного поділу праці.

Мережа економічних районів — результат економічного районування у вигляді системи економічних районів різного рангу та типів, яка відображає територіальну організацію народного господарства, що об'єктивно склалася.

Територіально-виробничий комплекс (ТВК) — частка народногосподарського комплексу країни в межах великого регіону, яка відзначається тісним взаємозв'язком і взаємообумовленим розвитком різних галузей виробництва

<< | >>
Источник: Щербіна Н.М.. Навчально-методичний посібник. 2004

Еще по теме ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ:

 1. Основні поняття та наукові категорії РЕ
 2. ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ
 3. ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ
 4. 20.1. Загальні положення та основні поняття корпоративної культури
 5. 2.6.2. Поняття, структура та основні концепції політичної системи в політологічній науці
 6. 10.3.1. Основні принципи
 7. 2.2. Поняття і категорії теорії міжнародних відносин
 8. 4.1. Поняття влади
 9. 1.2. Основні школи і напрями сучасної політології
 10. Основні постулати абстрактної теорії грошей
 11. 1.2. Основні категорії менеджменту
 12. 4.2. Політична ідеологія. Основні ідеологічні доктрини сучасності
 13. Тема 7. Основні типи сучасних виборчих систем
 14. 3.3.1. Зміст поняття
 15. Основні завдання ДРЕП
 16. поняття
 17. 1.1. Поняття про менеджмент і управління
 18. Поняття ринкової інфраструктури
 19. 5.2.2. Основні закони геополітики