<<
>>

ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ

Державна регіональна економічна політика — це сукупність організаційних, правових та економічних заходів, які здійснюються державою у сфері регіонального розвитку країни відповідно до її поточних і стратегічних цілей.

Механізм державної регіональної економічної політики — це система конкретних економічних важелів та організаційно-економічних засобів, за допомогою яких досягається її головна мета.

Перехідний період — особливий період, протягом якого долаються властиві одному суспільному способу виробництва відносини власності і формуються якісно нова система власності, принципово нові вироб-ничі відносини.

Ринкова економіка — економічна система, що базується на механізмі конкуренції, попиту і пропозиції, кон'юнктури та узгоджує приватні і суспільні інтереси.

Ринок регіональний — ринок певного товару чи товарної групи, сфера функціонування якого обмежується переважно рамками одного регіону (області, краю, республіки).

Ринок збалансований — ринок, на якому підтримується повна за загальним обсягом, структурою, асортиментом та якістю товарів відповідність між попитом і пропозицією.

Складові механізму державної регіональної економічної політики — законодавчо-нормативна база, бюджетно-фінансове регулювання регіонального розвитку, прогнозування і програмування, нові форми територі-альної організації продуктивних сил та міжрегіонального співробітництва.

Форми власності — суспільні відносини, які характеризують розподіл (привласнення) матеріального багатства між різними суспільними групами, індивідами, державою і мають приватну, колективну та державну форми
<< | >>
Источник: Щербіна Н.М.. Навчально-методичний посібник. 2004

Еще по теме ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ:

 1. Основні поняття та наукові категорії РЕ
 2. ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ
 3. ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ
 4. 20.1. Загальні положення та основні поняття корпоративної культури
 5. 2.6.2. Поняття, структура та основні концепції політичної системи в політологічній науці
 6. 10.3.1. Основні принципи
 7. 2.2. Поняття і категорії теорії міжнародних відносин
 8. 4.1. Поняття влади
 9. 1.2. Основні школи і напрями сучасної політології
 10. Основні постулати абстрактної теорії грошей
 11. 1.2. Основні категорії менеджменту
 12. 4.2. Політична ідеологія. Основні ідеологічні доктрини сучасності
 13. Тема 7. Основні типи сучасних виборчих систем
 14. 3.3.1. Зміст поняття
 15. Основні завдання ДРЕП
 16. поняття
 17. 1.1. Поняття про менеджмент і управління
 18. Поняття ринкової інфраструктури