<<
>>

Особливості формування регіональних ринків праці та забезпечення раціональної зайнятості населення в Україні

Ринок праці – це система суспільних відносин, що ґрунтується на товарно-грошових засадах у сфері розподілу, обміну і використання робочої сили.

Формування сучасного ринку праці України відбувається в умовах збереження низького рівня попиту на робочу силу, перевищення пропозиції робочої сили над попитом, поширення нерегламентованої зайнятості, невисокої місткості ринку праці тощо.

Такі особливості характерні для всіх регіональних ринків праці України. Проте існують й певні відмінності по регіонам за різними показниками.

Так, нижче середнього рівня зайнятість трудових ресурсів в Автономній Республіці Крим, Закарпатській, Івано-Франківській, Львівській, Одеській та Чернівецькій областях. Найвищий рівень зайнятості трудових ресурсів характерний для Київської, Сумської, Полтавської, Кіровоградської та Чернігівської областей. Певна частина працездатного населення України офіційно зареєстрована як безробітні.

Рівень безробіття є досить диференційованим по окремих регіонах України. Нині найвищий рівень зареєстрованого безробіття характерний для західних областей республіки — Волинської, Житомирської, Закарпатської, Івано-Франківської, Львівської та Тернопільської. Найнижчі показники рівня безробіття склалися в Одеській області, м. Києві та Севастополі.

Враховуючи демографічну ситуацію, яка склалася в різних регіонах України, можна передбачити, що при нинішньому рівні створення нових робочих місць у західних областях і природному прирості населення рівень безробіття в майбутньому набуде в цьому регіоні ще більшої гостроти.

Впровадження ринкових механізмів господарювання вимагає від держави, регіональних органів управління завчасної розробки та реалізації соціальних гарантій у сфері зайнятості населення працездатного віку. Тим більше, що значна частина населення зараз перебуває в умовах вимушеної неповної зайнятості..

Впровадження ринкових реформ повинно мати чітке узгодження з розробкою загальнодержавними та місцевими органами влади запобіжних заходів щодо зайнятості населення.

<< | >>
Источник: Шпаргалка. Региональная экономика и экология. 2011

Еще по теме Особливості формування регіональних ринків праці та забезпечення раціональної зайнятості населення в Україні:

 1. Підтримка досягнутого рівня зайнятості населення та сприяння розширенню сфери застосування праці економічно активного населення
 2. Формування ринків виробничих ресурсів і капіталів в Україні
 3. Регіональні особливості формування міського та сільського населення України. Урбанізація
 4. Динаміка чисельності та статево-вікова структура населення України, регіональні особливості формування
 5. Неокласична теорія зайнятості: гнучкі ціни праці
 6. Кейнсіанська теорія зайнятості: негнучкі ціни праці
 7. Проблеми політики зайнятості в Україні
 8. Підвищення ефективності державної підтримки вразливих верств населення; реформування сфери надання соціальних послуг та забезпечення соціального захисту населення
 9. Трудовий потенціал, його структура і розподіл за регіонами та видами зайнятості в Україні
 10. Інституційне забезпечення реалізації стратегії регіонального розвитку.
 11. 18. ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІНСЬКОЇ ПРАЦІ ТА ЇЇ ОРГАНІЗАЦІЯ
 12. Завдання 4.1.6.1.: Оздоровлення фінансових ринків та формування ефективно функціонуючого фондового ринку, здатного забезпечити перерозподіл ресурсів між секторами економіки
 13. Регіональний економічний простір, його ознаки та принципи формування
 14. Міжнародний поділ праці та його вплив на формування зовнішньоекономічних зв’язків України
 15. 18.1. Особливості управлінської праці