<<
>>

Особливості сучасного етапу природокористування в Україні

Сучасний етап природокористування в Україні розпочався у 80-х рр. ХХ століття і пов’язаний з необхідністю економічної оцінки природних ресурсів.

На цьому етапі природокористування було розроблено кадастри природних ресурсів, обґрунтовується необхідність економічної оцінки природних ресурсів за критерієм ренти.

Рента відображає диференціацію об’єктивних умов використання природних ресурсів. Вона становить прибуток, обумовлений не зусиллями працівників, а тільки якістю ресурсів, їх вичерпністю чи обмеженістю та близькістю до ринку збуту. Тому вона використовується для створення рівних умов функціонування підприємств і служить об’єктивним критерієм економічної оцінки природних ресурсів.

Цей етап природокористування відзначається намаганням створити господарський механізм управління процесом природокористування адміністративними, правовими, економічними і екологічними методами. На початку 80-х років запроваджуються платежі за природні ресурси і забруднення навколишнього середовища. І хоча вони мали здебільшого символічний характер, порівняно з попередніми етапами це був крок уперед до раціонального природокористування.

На третьому етапі природокористування особливі зміни відбулися в наукових підходах до раціонального використання природного середовища. Економічна наука вперше розробляє нові поняття, насамперед суспільні витрати, пов’язані з проблемами навколишнього середовища, куди входять і затрати на додаткову компенсацію негативних наслідків забруднення довкілля і затрати на відвернення і боротьбу із його забрудненням. Вперше обґрунтовується поняття екологічних і соціальних збитків, які завдаються забрудненням середовища, обґрунтовуються і роз-робляються методики визначення їх обсягів.

На сьогодні в Україні в основному сформовано правову базу природокористування. Вона виходить із визнання вартості та ціни різного роду природних ресурсів, регулює платність природокористування на основі рентних відносин. Поряд з диференційованими платежами за користування ресурсами вона передбачає платежі за забруднення навколишнього природного середовища за принципом «забруднювач платить», штрафи та інші санкції за порушення лімітів природокористування тощо. Але існуюча правова база, що регулює природокористування, потребує подальшого удосконалення. Не менш важливим є суворе дотримання чинного законодавства в цій сфері

<< | >>
Источник: Шпаргалка. Региональная экономика и экология. 2011

Еще по теме Особливості сучасного етапу природокористування в Україні:

 1. Основні етапи природокористування в Україні
 2. Основні важелі управління природокористуванням та природоохоронними процесами. Специфіка формування в Україні.
 3. РОЗДІЛ 2: ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ОФШОРНИХ ЮРИСДИКЦІЙ В СУЧАСНИХ УМОВАХ
 4. Особливості інфляції в україні
 5. 5.5. ОСОБЛИВОСТІ ІНФЛЯЦІЇ В УКРАЇНІ
 6. Інфляція в Україні та її особливості
 7. Регіональні особливості демографічної ситуації в Україні
 8. 3.1.3. Особливості політичної участі в Україні
 9. 4.1.4. Особливості становлення політичної культури в Україні
 10. Особливості відтворення робочої сили на сучасному етапі
 11. Особливості проведення грошової реформи в україні
 12. 5.7. ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ ГРОШОВОЇ РЕФОРМИ В УКРАЇНІ
 13. Особливості сучасного розвитку продуктивних сил України
 14. Особливості проведення та результати грошової реформи в Україні
 15. 2.3. Особливості інвестування високотехнологічних виробництв в Україні
 16. Регіональні особливості міграційних процесів в Україні
 17. Особливості та етапи розвитку інфляційних процесів в Україні
 18. Особливості становлення і розвитку комерційних банків в Україні