<<
>>

Паливно-енергетичний комплекс України, його значення, структура та регіональні особливості трансформації

Паливно-енергетичний комплекс — це сукупність галузей промислового виробництва, які здійснюють видобуток палива, виробництво електроенергії, їх транспортування та використання.

Значення.

Прискорений соціально-економічний розвиток країни нерозривно пов’язаний з рівнем розвитку всіх галузей паливно-енергетичного комплексу.

Ефективність та інтенсивність сусп. в-ва значно залежить від його енергозабезпеченості. Саме тому в нових ек умовах паливо й електроенергія розглядається як матеріальний ресурс і важливий матеріальний фактор р-ку та розміщення суспільного в-ва.

На сучасному етапі роль паливно-енергетичного комплексу неухильно зростає. Його розвиток значною мірою обумовлює темпи, масштаби і економічні показники зростання продуктивних сил та їх розміщення, створює необхідні умови для подальшого покращання умов праці і підвищення рівня життя людей.

Відсутність валютних коштів на закупку необхідної кількості енергоресурсів і цінова політика значно погіршують стан економіки країни. Саме тому важливою умовою економічної безпеки та стійкого функціонування економіки України є надійне забезпечення потреб господарського комплексу паливно-енергептичними ресурсами. Враховуючи слабку забезпезпеченість України власними енергоносіями, необхідною є перебудова структури в-ва з метою значного зменшення питомої ваги енергомісткої продукції, впровадження енергозберігаючих технологій та сучасних досягнень науково-технічного прогресу. Це стосується, впершу чергу, чорної ме, маш, хім. пром.

Структура. До складу паливно-енергетичного комплексу входять галузі паливної промисловості (вугільна, нафтова, газова, торф’яна, сланцева) та електроенергетика, що включає теплові, гідро- та атомні електростанції, а також трубопровідний транспорт і лінії електропередач.

Паливна промисловість – комплекс галузей гірничодобувної промисловості, що займається видобутком і переробкою різних видів паливно-енергетичної сировини. На території України розвинені такі галузі паливної промисловості: вугільна, нафтова, газова, торф’яна.

Електроенергетика – основа розвитку економіки країни. Електроенергію в Україні виробляють теплові, гідравлічні, гідроакумулюючі й атомні електростанції. 94% всієї електроенергії виробляють теплові й атомні електростанції. Їхня частка в енергетичному балансі України приблизно однакова

<< | >>
Источник: Шпаргалка. Региональная экономика и экология. 2011

Еще по теме Паливно-енергетичний комплекс України, його значення, структура та регіональні особливості трансформації:

 1. Будівельний комплекс України, його значення, структура та регіональні особливості трансформації
 2. Агропромисловий комплекс України, його значення, структура й регіональні особливості трансформації в ринкових умовах.
 3. Лісопромисловий комплекс України, його значення, структура, регіональні особливості розміщення та структурної трансформації
 4. Машинобудівний комплекс України, його значення, структура та регіональні особливості формування
 5. Транспортний комплекс України, його галузева структура, господарське значення та регіональні особливості формування
 6. Металургійний комплекс України, його значення, структура, сировинна та паливна бази
 7. Господарський комплекс України, його суть, структура та особливості структурної трансформації
 8. Соціальний комплекс України, його суть, галузева структура та регіональні особливості територіальної організації
 9. Хімічний комплекс України, його структура, сировинна база й регіональні особливості територіальної організації основних галузей
 10. Транспортне машинобудування України, структура, значення, регіональні особливості територіальної організації та центри основних галузей
 11. Гідроенергетика України, її значення й місце в енергетичному балансі країни, особливості розміщення. Каскад ГЕС на Дніпрі.
 12. Рекреаційні ресурси України, їхня структура, регіональні особливості розміщення та використання
 13. Динаміка чисельності та статево-вікова структура населення України, регіональні особливості формування
 14. Транспортний комплекс причорноморського економічного району, його значення, галузева структура, основні магістралі, порти
 15. Промисловий комплекс Карпатського економічного району, його галузева структура, особливості розміщення та центри основних галузей
 16. Промисловий комплекс Подільського економічного району, його галузева структура, особливості розміщення та центри основних галузей
 17. Агропромисловий комплекс Східного економічного району, його галузева структура та особливості розміщення основних галузей