<<
>>

Передумови розвитку чорної металургії України, їхні регіональні особливості та економічна оцінка

Передумови. В східній Україні сформувалися унікальні природні умови для розвитку металургійного комплексу. Тут знаходяться найкрупніші бази чорної металургії — Донецький кам’яновугільний, Криворізький залізорудний і Придніпровський марганцеворудний басейни; великі, практично невичерпні родовища вапняків, доломітів, вогнетривких глин.

Такого поєднання найважливіших сировинних матеріалів, енергетичного і технологічного палива, водних ресурсів, необхідних для розвитку чорної металургії, і такої концентрації їх на порівняно невеликій території немає в жодній країні світу.

Регіональні особливості.

Повний металургійний цикл включає виробництво чавуну, сталі і прокату. Заводи неповного циклу мають, як правило, один або два з трьох технологічних циклів: виробництво чавуну і сталі, сталі і прокату, тільки чавуну, тільки сталі, тільки прокату. Такий розрив повного металургійного циклу обумовлюється різними причинами, а саме:

• історичними — будівництво заводу здійснювалося, виходячи з можливостей і технічного рівня того часу;

• економічними — орієнтація заводу на старі, близько розташовані джерела палива і сировини;

• екологічними — в крупних машинобудівних районах і центрах краще мати поруч завод тільки з виробництва сталі і прокату чи прокату із сталі, доставленої з віддалених заводів.

Сучасний металургійний комплекс України майже повністю зосереджений в Донецькій, Луганській, Дніпропетровській, Запорізькій областях, де сформувався один з найбільших металургійних районів світу. На території цього району з урахуванням умов і особливостей розвитку і розміщення галузей комплексу виділяються три металургійних підрайони: Придніпровський, Донецький і Приазовський.

Оцінка. Розвиток металургії в Україні в радянський період відзначався великими досягненнями. В результаті інтенсифікації металургійного процесу широкого розвитку набуло швидкісне сталеваріння в мартенівських печах і в конверторах, а в 80-х роках активно освоювалася технологія бездоменної і безкоксової виплавки металу. І все ж таки при всьому цьому у будівництві заводів була допущена серйозна помилка. Більшість нових металургійних заводів України, як і в усьому Союзі, була зорієнтована на виплавку сталі в мартенівських печах, тоді як країни Західної Європи віддали перевагу технології більш ефективного конверторного виробництва сталі, яке забезпечує вищу її якість.

Незважаючи на кризовий стан, металургія України є основним постачальником валютних надходжень у державу.

В країни СНД експортується більша частина металопродукції України.

ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ГАЛУЗІ. Важливими проблемами чорної металургії України є необхідність технічного і технологічного переоснащення виробництва, поліпшення якості чорних металів, випуску нових видів сталі і прокату

<< | >>
Источник: Шпаргалка. Региональная экономика и экология. 2011

Еще по теме Передумови розвитку чорної металургії України, їхні регіональні особливості та економічна оцінка:

 1. Сучасний стан розвитку та регіональні особливості територіальної організації чорної металургії України. Основні центри.
 2. Сучасний стан розвитку та регіональні особливості територіальної організації галузей кольорової металургії. Центри основних галузей
 3. Металургійний комплекс Донецького економічного району (ДонЕР), передумови розвитку, особливості розміщення та основні центри
 4. Металургійний комплекс Придніпровського економічного району, передумови його розвитку, особливості розміщення та основні центри
 5. Залізничний транспорт України. Регіональні особливості розміщення, сучасний стан та перспективи розвитку. Основні магістралі
 6. Україна і світ у період індустріального розвитку: особливості соціально-економічного життя
 7. Мінеральні ресурси України, їхня структура та економічна оцінка
 8. Природно-ресурсний потенціал регіонів України, його структура та економічна оцінка
 9. 2.1 Регіональні особливості територіальної організації продуктивних сил України
 10. Регіональні особливості формування міського та сільського населення України. Урбанізація
 11. Диференціація економічних районів України за рівнем соціально-економічного розвитку. Депресивні території
 12. Паливно-енергетичний комплекс України, його значення, структура та регіональні особливості трансформації
 13. Динаміка чисельності та статево-вікова структура населення України, регіональні особливості формування
 14. Машинобудівний комплекс України, його значення, структура та регіональні особливості формування
 15. Рекреаційні ресурси України, їхня структура, регіональні особливості розміщення та використання
 16. Будівельний комплекс України, його значення, структура та регіональні особливості трансформації
 17. Транспортний комплекс України, його галузева структура, господарське значення та регіональні особливості формування