<<
>>

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

Визначте сутність економічного району і доведіть об'єктивний характер його формування.

2. Що являє собою територіальний поділ праці та який вплив він має на формування економічних районів?

3. Назвіть основні районоутворюючі фактори і поясніть їх вплив на процес районоутворення.

4. Яка форма територіальної організації народного господарства виконує функцію ядра економічного району?

5. Розкрийте сутність основних принципів економічного ра-йонування.

6. Визначте типи економічних районів і принципові відмінності між ними.

7. Назвіть основні етапи розвитку вчення про економічне ра-йонування.

8. В чому полягають особливості сучасного економічного районування території України?

9. Визначте сучасну мережу мезорайонів України.

10. В чому полягає прикладне значення економічного районування?
<< | >>
Источник: Щербіна Н.М.. Навчально-методичний посібник. 2004

Еще по теме ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ:

  1. ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ
  2. ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ
  3. Питання для самоперевірки
  4. ПИТАННЯ ДЛЯ ДИСКУСІЇ
  5. ПИТАННЯ ДЛЯ ДИСКУСІЇ
  6. Питання для самоперевірки
  7. Питання для самоперевірки
  8. Питання для самоперевірки
  9. Питання для повторення
  10. Питання для повторення