<<
>>

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

Визначте сутність державної регіональної економічної політики.

2. У чому полягає головна мета і основні завдання регіональної економічної політики?

3. Назвіть принципи державної регіональної економічної політики.

4. Визначте сутність механізму реалізації державної економічної політики та назвіть його основні складові елементи.

5. Розкрийте зміст сучасної концепції розміщення продуктивних сил.

6. Назвіть основні особливості розміщення продуктивних сил за умов ринкової економіки.

7. Обґрунтуйте перспективи розвитку регіонів України з визначенням пріоритетності розвитку їх галузей спеціалізації.

8. Що таке спеціальні (вільні) економічні зони і за яких умов вони створюються?

9. Які переваги економічного розвитку мають вільні економічні зони?

10. В яких регіонах України склалися найвигідніші передумови для формування БЕЗ?

11. Які фактори обумовлюють привабливий інвестиційний клімат у експериментальних зонах „Сиваш”, „Азов”, „Донецьк”?
<< | >>
Источник: Щербіна Н.М.. Навчально-методичний посібник. 2004

Еще по теме ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ:

  1. ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ
  2. ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ
  3. Питання для самоперевірки
  4. ПИТАННЯ ДЛЯ ДИСКУСІЇ
  5. ПИТАННЯ ДЛЯ ДИСКУСІЇ
  6. Питання для самоперевірки
  7. Питання для самоперевірки
  8. Питання для самоперевірки
  9. Питання для повторення
  10. Питання для повторення