<<
>>

Поняття про економічний простір, особливості його формування та структура

Ек простір – це господарська система, р-к якої взаємозумовлений зв’язками між природою і суспільством та економічними відносинами між суб’єктами підприємництва. Він являє собою територію, що має багато об’єктів і зв’язків між ними: населені пункти, промислові підприємства, транспортні системи, різноманітні об’єкти інфраструктури загального користування.

Поняття простору не тотожне поняттю території. Термін "простір" характеризує відношення об'єктів у їхньому розвитку.

Формування ек простору – це р-к с-ми відносин щодо розміщення множини економічних об’єктів на території, утв науково обґрунтованих форм їх комплексування й організації взаємодії між ними.

Простір форм-ся лише завдяки зв’язкам: розширенню ринків, зростанню участі в ек д-ті та її інтенсивності, поглибленню взаємодії.

Закономірності його формування:

? Впорядкованість та взаємоужгодженість

? Нерівномірність р-ку елементів, що визначають ек простір

? Циклічність

? Розширення масштабів

Структура ек простору

Існує два підходи щодо визначення ст-ри ек пр.

Перший базується на безпосередньому координуванні ек зв’язків та явищ у пр-рі та обмеженні чітко визначеними просторовими даними.

ІІ підхід полягає в опосередкованому проектуванні ек зв’язків та явищ, що відбуваються в ек просторі на його координатах. При цьому прост межі можуть бути нечіткими, виходити за межі терит од. У такому аспекті можна розглядати простір підприємства, галузі, галузевого комплексу, окремого індивідуума, колективу місцевої громади.

Залежно від масштабів ек зв’язків структура ек простору може включати:

? Глобальний простір – зв між територіально розсередженими об

? Регіональний – об’єднує певні об’єкти в єдину ек с-му в межах регіонів У.

? Ареальний – формується на обмеженій території (використ певного ресурсу)

? Локальний – с-ма ек зв’язків, які складаються в процесі господарської д-ті конкретних територіальних громад.

За якісними ознаками ек пр. може бути промисловим, аграрним, рекреаційним, інформаційним

<< | >>
Источник: Шпаргалка. Региональная экономика и экология. 2011

Еще по теме Поняття про економічний простір, особливості його формування та структура:

 1. Регіональний економічний простір, його ознаки та принципи формування
 2. Машинобудівний комплекс України, його значення, структура та регіональні особливості формування
 3. Транспортний комплекс України, його галузева структура, господарське значення та регіональні особливості формування
 4. Агропромисловий комплекс Східного економічного району, його галузева структура та особливості розміщення основних галузей
 5. Промисловий комплекс Центрального економічного району, його галузева структура, особливості розміщення та центри основних галузей
 6. Промисловий комплекс Подільського економічного району, його галузева структура, особливості розміщення та центри основних галузей
 7. Машинобудівний комплекс Східного економічного району, його галузева структура, особливості розміщення та центри основних галузей
 8. Промисловий комплекс Карпатського економічного району, його галузева структура, особливості розміщення та центри основних галузей
 9. Промисловий комплекс Поліського економічного району, його галузева структура, особливості розміщення та центри основних галузей, проблеми розвитку
 10. 7.1. Поняття економічного потенціалу та його роль для економічного розвитку регіону
 11. 1.1 Сутність економічного району та об’єктивний комплексний характер його формування
 12. Економічний район, його суть, основні ознаки та об’єктивний характер формування
 13. 8.1. Поняття про структуру організації та організаційну структуру управління
 14. Територіальний поділ праці, його суть та зв’язок з формуванням економічних районів
 15. Поняття грошового обороту та його економічна основа
 16. 16.3. Тіньовий сектор в економічному відтворенні, його масштаби та особливості в економіці України