<<
>>

Принцип відповідності антропогенного навантаження природно-ресурсному потенціалові регіону

Дотримання цього принципу дозволить уникнути порушень природної рівноваги завдяки чітко визначеному збалансованому циклові використання і відновлення.

Таке порушення законів функціонування природних систем відбувається у двох випадках:

а) за перевищення рівня антропогенного навантаження.

Це виражається в надмірній концентрації виробництва. Протягом багатьох років у практиці територіального планування виходили з того, що собівартість виробництва продукції знижується при збільшенні концентрації виробництва. При цьому не лише ігнорувались обмежені відновлювальні властивості природно-ресурсного потенціалу регіону; часто-густо споживання окремих видів ресурсів виробництвом перевищувало їх наявність. Так виникли регіони гостроекологічної кризи в Україні - в Донбасі, Придніпров’ї , а в Росії – на Уралі , в Поволжі й Кузбасі тощо.

Особливо багато еколого-економічних проблем спричинила концентрація виробництва у великих містах. Через надмірну концентрацію промисловості впровадження природоохоронних заходів перетворюється у велику проблему;

б) за невідповідності спеціалізації виробництва специфіці природно-ресурсного потенціалу.

Така невідповідність спостерігається у рекреаційних регіонах України – Криму, Карпатах, де найоптимальніше використання рекреаційних ресурсів сприяло б формуванню рекреаційного комплексу і виробництва, яке його обслуговувало б. Проте розвиток галузей важкої промисловості та інших екологічно небезпечних галузей призвів тут до погіршення якості повітря, питної води і навіть деяких мінеральних джерел

<< | >>
Источник: Шпаргалка. Региональная экономика и экология. 2011

Еще по теме Принцип відповідності антропогенного навантаження природно-ресурсному потенціалові регіону:

 1. 7.2.1. Аналіз природно-екологічних ресурсів регіону
 2. УПРАВЛІННЯ ПРИРОДНО-ЕКОЛОГІЧНИМ ПОТЕНЦІАЛОМ РЕГІОНУ
 3. Природно ресурсный потенциал
 4. 2.2. ПРИРОДНО-РЕСУРСНИЙ ПОТЕНЦІАЛ
 5. Природно-ресурсный потенциал
 6. Природно-ресурсный потенциал
 7. Природно-ресурсный потенциал
 8. Природно-ресурсный потенциал
 9. Природно-ресурсный потенциал
 10. Природно-ресурсный потенциал мирового хозяйства
 11. Природно-ресурсный потенциал
 12. Природно-ресурсный потенциал
 13. Природно-ресурсный потенциал
 14. ГЛАВА 5 ПРИРОДНО-РЕСУРСНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ СОВРЕМЕННОГО МИРОВОГО ХОЗЯЙСТВА
 15. Тема № 3. Природно-ресурсный потенциал, население и трудовые ресурсы мира