<<
>>

Природно-ресурсний потенціал регіонів України, його структура та економічна оцінка

Природно-ресурсний потенціал — важливий фактор розміщення продуктивних сил, який включає природні ресурси і природні умови.

Пр ресурси - тіла й сили природи, які за певного рівня розвитку продуктивних сил можуть бути використані для задоволення потреб людського суспільства.

Природні умови — це тіла й сили природи, які мають істотне значення для життя і діяльності суспільства, але не беруть безпосередньої участі у виробничій і невиробничій діяльності людей.

Такий поділ є до певної міри умовним, оскільки окремі компоненти можуть виступати і як ресурси, і як умови.

Розрізняють компонентну, функціональну, територіальну і організаційну структури природно-ресурсного потенціалу.

Компонентна структура характеризує внутрішньо- та міжвидові співвідношення природних ресурсів (земельних, водних, лісових тощо); територіальна — різні форми просторової дислокації природно-ресурсних комплексів; організаційна — можливості відтворення та ефективної експлуатації природних ресурсів.

Функціональна структура природно-ресурсного потенціалу відображає вплив природних ресурсів на формування спеціалізації територій та певних господарських комплексів.

Природно-ресурсний потенціал є багатокомпонентним. Виділяють такі його складові: мінеральні, земельні, водні, лісові, біологічні, рекреаційні, кліматичні та космічні ресурси.

Використання в економічній системі природних ресурсів вимагає їх адекватної оцінки. Існує два основних види оцінки: технологічна (виробнича) та економічна.

Економічна оцінка природних ресурсів — необхідний етап для забезпечення їх ефективного використання. Визначилися дві групи економічних оцінок: перша — характеризує економічні результати використання природних ресурсів, друга — економічні наслідки дії на навколишнє природне середовище (переважно це економічні втрати від забруднення чи порушення природного середовища)..

За народногосподарським значенням запаси корисних копалин поділяють на такі групи: балансові; позабалансові.

В геології виділяють такі категорії запасів корисних копалин:

? А — докладно розвідані та вивчені;

? В і С1 — розвідані менш докладно;

? С2 — оцінені попередньо і приблизно.

Запаси корисних копалин за категоріями А, В, С1, С2 разом з прогнозованими запасами становлять геологічні запаси.

При аналізі та оцінці враховуються:

- загальні запаси

- якість

- глибина залягання

- необхідні затрати для збагачення

- транспортні витрати для поставки до споживача

<< | >>
Источник: Шпаргалка. Региональная экономика и экология. 2011

Еще по теме Природно-ресурсний потенціал регіонів України, його структура та економічна оцінка:

 1. Інноваційно-інвестиційний потенціал регіонів України, його суть та складові
 2. Фінансовий потенціал регіонів України, його суть та складові.
 3. Мінеральні ресурси України, їхня структура та економічна оцінка
 4. 2.2. ПРИРОДНО-РЕСУРСНИЙ ПОТЕНЦІАЛ
 5. ЕКОНОМІЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ТА ЙОГО РОЛЬ В ЕКОНОМІЧНОМУ РОЗВИТКУ РЕГІОНУ
 6. Виробничий та науково-технічний потенціал регіонів України, їхня суть та складові
 7. Демографічний і трудовий потенціал регіонів України, їхній вплив на розвиток і розміщення виробництва
 8. Передумови розвитку чорної металургії України, їхні регіональні особливості та економічна оцінка
 9. Значення і структура експортного потенціалу регіонів України
 10. Трудовий потенціал, його структура і розподіл за регіонами та видами зайнятості в Україні
 11. 16.3. Тіньовий сектор в економічному відтворенні, його масштаби та особливості в економіці України
 12. Затратно-результатна концепція економічної оцінки природних ресурсів
 13. Донецький економічний район, його роль в економіці України, галузі спеціалізації та особливості їхнього розміщення