<<
>>

Прогнозування і державні програми розвитку регіонів

Важливе значення для наукового обґрунтування р-ку регіонів має розробка схеми р-ку і РПС України та її регіонів.

Другим важливим документом, необхідним для розвитку регіонів має бути державна програма їх соц.-ек р-ку.

Вона повинна складатись з 3 основних розділів: аналітично-прогнозного, с-ми основних показників, балансових показників.

Перший розділ містить результати аналізу основних тенденцій р-ку ек регіону. Другий – чисельність та структуру зайнятого населення, показники р-ку матер в-ва й соц. сфери, зовнішньоек д-ті. Третій - рекомендації до використання основних балансових розрахунків, необхідних для розробки програми.

Усі розділи програми соц.-ек р-ку територій взаємопов’язані між собою і спрямовані на досягнення основних, визначених програмою цілей.

Планомірність і керованість є важливою закономірністю у розміщенні і розвитку п/с, що ґрунтується на теоретичних засадах “планування розвитку” як синтезу державного регулювання, індикативного планування та економічної прогнозування.

В Укр в теперішній час щороку розробляється Державна програма ек-го і соц розвитку держави, самостійними розділами якої є аналогічні програми, що формуються в областях. В обласних програмах наводиться: загальна хар-ка демографічних процесів, стан госп-ї сис-ми області, зовнек діяльність, хар-ка екологічної ситуації, залучення іноземних інвестицій тощо.

Одним з інструментів забезпечення планомірного розвитку п/с є Державні програми соц-ек розвитку регіонів, які розробляються відповідно до постанов Кабінету міністрів України.

Головна мет їх розробки – формування на тер регоіну ефективного госп комплексу на основі рац-го використання наявного ресурсного потенціалу території. Ці програми дають змогу Кабміну Укр, відповідним міністерствам та відомствам приймати обгрунтовані рішення щодо регіональної ек політики з урах спеціалізації певних території, їх природно-клімат умов, ресурсних можливостей та соц особливостей..

Керованість процесу розм і розвитку п/с Укр та її регіонів забезпечується шляхом проведення відповідної промислової, аграрної, структурної, інвестиційної, фінансово-кредитної та соціальної політики органами державного упр-ня та місцевого самоврядування. ЗУ “Про місцеве самоврядування в Україні” виконавчим органами сільських,селищних і міських рад надаються широкі повноваження у сфері ек-го та соц-го розвитку

<< | >>
Источник: Шпаргалка. Региональная экономика и экология. 2011

Еще по теме Прогнозування і державні програми розвитку регіонів:

 1. 10.2.2. Мікрорівень. Прогнозування розвитку підприємств
 2. Розділ 5. Планування та прогнозування в системі управління регіональним розвитком
 3. 5.1. Основні засади прогнозування та програмування соціально-економічного розвитку
 4. 10.5.2. Характеристика окремих методів прогнозування розвитку підприємств (організацій)
 5. 11.3 Спеціальні економічні зони як форма стимулювання розвитку регіонів
 6. СТРУКТУРА ТА ПОРЯДОК РОЗРОБКИ РЕГІОНАЛЬНИХ ПРОГНОЗІВ ТА ПРОГРАМ
 7. Запровадження сучасних стандартів освітніх програм та широкого доступу до освіти
 8. 5.3. Структура та порядок розробки регіональних прогнозів та програм
 9. 6.5. Політичне прогнозування
 10. Специфіка, підстави й засади політичного прогнозування
 11. Принципи та методи політичного прогнозування
 12. 5.2. Методи та види регіонального прогнозування та програмування
 13. 1.3. Принципи виділення великих економічних регіонів
 14. 8.2. Система фінансового забезпечення регіонів
 15. 3.4. Регіональна політика та економічна безпека регіонів