<<
>>

РЕГІОНАЛЬНА СТРУКТУРА ТА СТРУКТУРА ГОСПОДАРСТВА РЕГІОНУ

Регіональна структура – це різні адміністративно-територіальні утворення, які входять до народногосподарського комплексу країни.

Регіональна структура України відповідає визначеному Конституцією та іншими законодавчими актами адміністративно-територіального устрою держави на основі єдності та цілісності державної території, поєднання централізації та децентралізації у здійсненні державної влади, збалансованості соціально-економічного розвитку регіонів, з урахуванням їх історичних, економічних, екологічних, географічних і демографічних особливостей, етнічних і культурних традицій.

До регіонів України відносяться: Автономна республіка Крим, 24 області, міста Київ і Севастополь.

Структурними елементами областей є адміністративні райони і міста обласного підпорядкування. Міста Київ, Севастополь і обласного підпорядкування в свою чергу поділяються на адміністративні райони.

Окрему регіональну господарську структуру становлять економічні райони. Їх виділення базується на спільності умов економічного розвитку, територіального положення, подібності природних і кліматичних умов. Законодавчо визначених економічних районів Україна не має. ().

Слід зауважити, що існуючий адміністративно-територіальний устрій України сформувався за відсутності самостійної методології, визначався адміністративно-командними засадами управління територіями в межах народногосподарського комплексу СРСР. В основному вона зберігається ще й досі. Зараз в процесі адміністративно-територіальної реформи проводиться робота щодо її наукової оцінки і перебудови відповідно з народногосподарськими інтересами незалежної держави, які визначаються розробкою власної регіональної політики..

Р як окрема господарююча система складається із взаємопов’язаних елементів, які в сукупності утворюють господарську структуру Р.

Основними структурними підсистемами Р. є виробнича і невиробнича сфери, які представлені галузями спеціалізації і галузями інфраструктури.

Кожна галузь представлена певними інститут. одиницями (підпр-ми, фірмами, АТ, організаціями та установами), які утворюють підприємницьку структуру господарства Р.

Структура господарства Р. визначається за формами власності.

Інституційні одиниці приватної, колективної і комунальної власності разом становлять місцеве господарство, а загальнодержавної власності та власності інших держав - господарство централізованого підпорядкування. Разом вони становлять господарство Р. Його структура може визначатися і за деякими іншими ознаками: секторами економіки (нефінансові корпорації, фінансові корпорації, сектор загальнодержавного управління, домашні господарства, кооперативні організації, що обслуговують домашні господарства), спеціальними функціями управління тощо.

Структура господарства регіону

Регіон як соціально-економічна система

• Соціальна інфраструктура

• Виробнича сфера

• Виробнича інфраструктура

• Ресурсний потенціал

• Підсистема споживання ресурсів

• Навколишнє середовище

• Людські ресурси

<< | >>
Источник: Шпаргалка. Шпаргалка з економіки регіону. 2011

Еще по теме РЕГІОНАЛЬНА СТРУКТУРА ТА СТРУКТУРА ГОСПОДАРСТВА РЕГІОНУ:

 1. 1.2. Регіональна структура України та структура господарства регіону
 2. 6.5. Аналіз галузевої структури регіону
 3. 6.3. Аналіз динаміки і структури суспільного виробництва регіону
 4. 25.1. Світове господарство: сутність та структура
 5. СТРУКТУРА ТА ПОРЯДОК РОЗРОБКИ РЕГІОНАЛЬНИХ ПРОГНОЗІВ ТА ПРОГРАМ
 6. Трудовий потенціал, його структура і розподіл за регіонами та видами зайнятості в Україні
 7. 5.3. Структура та порядок розробки регіональних прогнозів та програм
 8. Зернове господарство України, його значення, структура, динаміка розвитку, зональний характер розміщення
 9. 8.1. Поняття про структуру організації та організаційну структуру управління
 10. Глава 9. Спор о структуре власти и структуре элит США
 11. 14. Организация как основная функция менеджмента. Принципы построения организационной структуры управления. Типы организационных структур управления
 12. 3.5.3. Структура налоговых доходов консолидированного бюджета Приморского края. Структура расходов. Дефицит (профицит) бюджета (статистические данные – аналитическая справка; динамика). Задолженность по налоговым платежам в бюджетную систему РФ
 13. Господарство світу і України в роки другої світової війни. Післявоєнний розвиток народного господарства (1939-1953 рр.)
 14. Структура міжнародної системи
 15. Територіальна структура господарського комплексу України
 16. 4.2. Структура власності
 17. 18.3. КЛАССИФИКАЦИЯ СТРУКТУР УПРАВЛЕНИЯ
 18. Отраслевая структура