<<
>>

Регіональні особливості формування міського та сільського населення України. Урбанізація

Зміни в динаміці загальної чисельності населення визначаються змінами у розміщенні міського і сільського населення. Розміщення міського і сільського населення має істотний вплив на раціональне розміщення та оптимальний розвиток продуктивних сил.

Якщо на початку століття в Україні переважало сільське населення, то нині значна кількість її населення мешкає в міській місцевості.

Аналіз статистичних даних свідчить, що міське населення протягом значного історичного періоду мало стійку тенденцію до зростання.

Показник питомої ваги міських жителів має суттєві територіальні відмінності: найнижчий у Закарпатській області на найвищий- у Донецькій. Аналіз даних показує, що лише в 6 областях країни переважає сільське населення, а в решті регіональних одиниць частка міського населення становить понад половину населення. Такі особливості територіальної концентрації населення та наявні відмінності соціально-економічного, екологічного та політичного розвитку обумовили і своєрідність зрушень в загальній чисельності населення України та її регіонів.

Як чисельність сільського населення, так і кількість сільських населених пунктів не є постійною величиною. Найбільший приріст сільського населення був характерним для Автономної Республіки Крим. Найбільше скорочення сільського населення (майже на третину) відбулося у Вінницькій, Чернігівській, Хмельницькій, Житомирській та Сумській областях. Таким чином, розміщення населення по території та особливості його зосередження в різних типах поселень обумовлені специфікою соціально-економічного розвитку країни, конкретними зрушеннями в економічній і соціальній сферах, а також у територіальній структурі і організації народного господарства, особливо галузей матеріального виробництва.

Урбанізація.

З розвитком суспільства, особливо промисловості, зростає кількість міст і частка міського населення, поширюється міський спосіб життя. Цей процес називають урбанізацією. Рівень урбанізації загалом оцінюють за часткою міських мешканців у загальній кількості населення. Зростання рівня урбанізації відбувається за рахунок міграції мешканців сільської місцевості й природного приросту. Рівень урбанізації має істотні територіальні відмінності в нашій країні. Найвищі рівні урбанізації мають області у промислових регіонах – Донецька, Дніпропетровська, Луганська (80 – 90%), а найнижчі – Закарпатська, Чернівецька, Тернопільська (40%).

Урбанізація має як позитивні, так і негативні наслідки. Одним із її наслідків є підвищення рівня забруднення навколишнього середовища. В останні рр. особливо гостро постала проблема збереження сприятливих природних умов проживання особливо у високо урбанізованих регіонах.

<< | >>
Источник: Шпаргалка. Региональная экономика и экология. 2011

Еще по теме Регіональні особливості формування міського та сільського населення України. Урбанізація:

 1. Динаміка чисельності та статево-вікова структура населення України, регіональні особливості формування
 2. Машинобудівний комплекс України, його значення, структура та регіональні особливості формування
 3. Транспортний комплекс України, його галузева структура, господарське значення та регіональні особливості формування
 4. 2.1 Регіональні особливості територіальної організації продуктивних сил України
 5. Агропромисловий комплекс України, його значення, структура й регіональні особливості трансформації в ринкових умовах.
 6. Рекреаційні ресурси України, їхня структура, регіональні особливості розміщення та використання
 7. Передумови розвитку чорної металургії України, їхні регіональні особливості та економічна оцінка
 8. Особливості формування регіональних ринків праці та забезпечення раціональної зайнятості населення в Україні
 9. Будівельний комплекс України, його значення, структура та регіональні особливості трансформації
 10. 3.3.4. Особливості формування виборчої системи України
 11. Паливно-енергетичний комплекс України, його значення, структура та регіональні особливості трансформації
 12. Лісопромисловий комплекс України, його значення, структура, регіональні особливості розміщення та структурної трансформації