<<
>>

Регіональний економічний простір, його ознаки та принципи формування

Рег. ек пр. – це полі структурна системна сукупність ресурсів та суб’єктів господарювання і відносин між ними, що формують відповідні сфери д-ті в процесі ек відтворення, забезпечують суспільне виробництво, обмін, розподіл і споживання матеріальних благ та послуг для потреб суспільства.

Ознаки:

? Рег ек простір форм-ся в конкретному терит вимірі відповідного системного рангу

? Має істор хар-р форм-ня та зв'язок його системно-суттєвих ознак з істор процесами р-ку і форм-ня сусп-ек формації держави

? Притаманні багато вимірність і полі структурність

? Дискретність форм-ня ек простору, закономірна нерівномірність його р-ку

? Можливість і необхідність управління формуванням ек простору регіону, наявність систем регулювання його розвитком.

Формування відбувається за такими принципами:

? Територіальність – врахування факторів рег р-ку, заг законом розм.-ня ПС, принципів рег політики на перспективу.

Терит аспект просторового р-ку є визначальним при вивч РПС ек простору

? Принцип комплексності – забезпечення пропорційного та комплексного функціонування території.

? Принцип рег цілісності – єдність природних, соц. Та ек процесів та явищ

? Глобальний принцип – необхідність співвідношення локальних, рег та нац. Проблем зі світовими

<< | >>
Источник: Шпаргалка. Региональная экономика и экология. 2011

Еще по теме Регіональний економічний простір, його ознаки та принципи формування:

 1. Поняття про економічний простір, особливості його формування та структура
 2. Економічний район, його суть, основні ознаки та об’єктивний характер формування
 3. Економічне районування, його суть та роль у формуванні регіональних господарських систем
 4. 1.1 Сутність економічного району та об’єктивний комплексний характер його формування
 5. Територіальний поділ праці, його суть та зв’язок з формуванням економічних районів
 6. 7.1. Поняття економічного потенціалу та його роль для економічного розвитку регіону
 7. ЕКОНОМІЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ТА ЙОГО РОЛЬ В ЕКОНОМІЧНОМУ РОЗВИТКУ РЕГІОНУ
 8. Сутність підприємництва, його ознаки і функції
 9. Загальні ознаки фінансового посередництва, його еволюція
 10. РОЗДІЛ 3. РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІЧНА ПОЛІТИКА УКРАЇНИ
 11. Розділ 3. Державна регіональна економічна політика
 12. Особливості формування регіональних ринків праці та забезпечення раціональної зайнятості населення в Україні
 13. 3.4. Регіональна політика та економічна безпека регіонів