<<
>>

Рекреаційні ресурси України, їхня структура, регіональні особливості розміщення та використання

Рекреаційні ресурси забезпечують відновлення та розвиток життєвих сил людини, витрачених у процесі трудової діяльності, тобто слугують для регенерації здоров’я і підтримки працездатності населення.

Структура. До рекреаційних ресурсів відносять об’єкти і явища природного походження, які можуть бути використані для лікування, оздоровлення, відпочинку, туризму. До їх складу входять бальнеологічні (мінеральні води, грязі), кліматичні, ландшафтні, пляжні та пізнавальні ресурси. Вони розміщені практично на всій території України, однак їх територіальне розміщення є дуже нерівномірним.

Розміщення. Найвища концентрація рекреаційних ресурсів склалася в південних областях України — на території Одеської, Миколаївської, Херсонської, Запорізької та Донецької областей, а також у Автономній Республіці Крим. Унікальні рекреаційні ресурси зосереджені в Карпатах. Значні запаси мінеральних вод розміщені у Львівській (Трускавець, Моршин, Східниця, Великий Любень, Немирів), Полтавській (Миргород), Вінницькій (Хмельник) областях. В Україні є великі запаси лікувальних грязей в Івано-Франківській, Одеській областях та в Автономній Республіці Крим.

Завдяки поєднанню певних природних факторів та ресурсів формуються потужні рекреаційні комплекси. Територіальна структура рекреаційного комплексу представлена рекреаційними пунктами (окремо розміщені санаторії, пансіонати тощо), рекреаційними районами (рекреаційні пункти і курорти з відповідною інфраструктурою), рекреаційними регіонами (група рекреаційних районів) та рекреаційними зонами (сукупність взаємопов’язаних регіонів).

Використання. Основні проблеми щодо ефективного використання рекреаційних ресурсів України полягають у:

? максимально повному задоволенні потреб населення у повноцінному оздоровленні та лікуванні;

? охороні і відновленні рекреаційних ресурсів;

? зростанні якості послуг у цій сфері.

Перспективи розвитку рекреаційного комплексу України полягають у залученні додаткових інвестицій в оновлення інфраструктури, що працює на потреби рекреаційного комплексу; інтенсивному розвитку туризму та індустрії відпочинку і оздоровлення в цілому; збільшенні питомої ваги рекреаційної сфери у зростанні національного доходу країни

<< | >>
Источник: Шпаргалка. Региональная экономика и экология. 2011

Еще по теме Рекреаційні ресурси України, їхня структура, регіональні особливості розміщення та використання:

 1. Лісопромисловий комплекс України, його значення, структура, регіональні особливості розміщення та структурної трансформації
 2. Водні ресурси України, їх значення та регіональні проблеми раціонального використання
 3. Залізничний транспорт України. Регіональні особливості розміщення, сучасний стан та перспективи розвитку. Основні магістралі
 4. Технічні культури України, їхня структура, зональний характер розміщення та вплив на формування спеціалізованих АПК
 5. Мінеральні ресурси України, їхня структура та економічна оцінка
 6. Земельний фонд України та його структура. Регіональні проблеми охорони і раціонального використання земельних ресурсів
 7. Паливно-енергетичний комплекс України, його значення, структура та регіональні особливості трансформації
 8. Машинобудівний комплекс України, його значення, структура та регіональні особливості формування
 9. Будівельний комплекс України, його значення, структура та регіональні особливості трансформації
 10. Динаміка чисельності та статево-вікова структура населення України, регіональні особливості формування
 11. Агропромисловий комплекс України, його значення, структура й регіональні особливості трансформації в ринкових умовах.
 12. Транспортний комплекс України, його галузева структура, господарське значення та регіональні особливості формування
 13. Хімічний комплекс України, його структура, сировинна база й регіональні особливості територіальної організації основних галузей
 14. Соціальний комплекс України, його суть, галузева структура та регіональні особливості територіальної організації
 15. Транспортне машинобудування України, структура, значення, регіональні особливості територіальної організації та центри основних галузей