<<
>>

Рекреаційний комплекс Карпатського економічного району, сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку

Р-н включає Закарпатську, львівську, Івано-Франківську та Чернівецьку обл..

Одним з стратегічних напрямків розвитку регіону є пріоритетне освоєння його рекреаційного потенціалу.

Для підтвердження обґрунтованості такого вибору можна навести наступні основні аргументи:

1. Наявність природно-ресурсної бази.

2. Вигідне географічне положення. Регіон розташований в центрі Європи, через нього проходять різноманітні зв'язки, а щільна мережа транспортних шляхів є сприятливим фактором залучення контингенту відпочиваючих з багатьох країн світу.

3. Фактор територіальної забезпеченості суспільних потреб в рекреаційних послугах.

4. Порівняно високий рівень екологічної безпеки і наявність великих запасів мінеральних вод для лікування радіаційних захворювань.

До рекреаційного комплексу Карпатського району належить санаторно-курортне і туристське господарство та сфера відпочинку, а саме система закладів санаторно-курортного лікування, турбаз, екскурсійних станцій, баз, будинків відпочинку і пансіонатів. Основним районом рекреації є територія Українських Карпат. Тут розміщені відомі здравниці Трускавця, Моршина, Любіня Великого, Немирова. Основними центрами туризму є Львів та інші старовинні міста (Галич, Чернівці, Ужгород). До рекреаційних ресурсів регіону відносяться також озокерит і лікувальні грязі. Ресурсами грязелікування в регіоні є торф'яні грязі Немирівського, Великолюбінського, Моршинського родовищ, родовище Шкло у Львівській області, родовище Черче в Івано-Франківській області. Природний потенціал рекреації органічно доповнюється багатим арсеналом пам'яток історії, культури, архітектури. Карпатський регіон належить до найбагатших на Україні територій на пам'ятки історії та культури, найстаріші з яких розташовані в районі Дністра та Закарпаття.

ВИСНОВОК: Карпатський економічний район має перспективи й ресурси (гірські, водні, природно-лісові ресурси,природно-заповідний фонд) для розвитку туристично-рекреаційного комплексу.

Головною метою розвитку туризму, а особливо сільського, є популяризація відпочинку в карпатському селі, сприяння розвитку сільської інфраструктури, самозайнятості сільського населення, виявлення щирої гостинності до туристів, виховання поваги до краси карпатського краю, бережливе ставлення до природи, переймання існуючого культурного, релігійного та історичного надбання місцевого населення, сприяння збереження навколишнього середовища. Туризм як сфера діяльності і як галузь активно розвивається і у близькому майбутньому саме він буде приносити району вагому частину доходу. Цьому мають сприяти галузевий склад народного господарства регіону, природно-кліматичні умови, вигідне транспортно-географічне розташування, наявний потенціал туристично-рекреаційних ресурсів, зовнішньоекономічні і етнокультурні зв'язки. Розширювати та поглиблювати зовнішньоекономічні зв'язки регіону з метою прискореного його входження в європейський та світовий ринки туристично-рекреаційних послуг
<< | >>
Источник: Шпаргалка. Региональная экономика и экология. 2011

Еще по теме Рекреаційний комплекс Карпатського економічного району, сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку:

 1. Агропромисловий комплекс Карпатського економічного району, основні галузі та особливості їхнього розміщення. Проблеми та перспективи р-ку
 2. Агропромисловий комплекс Причорноморського економічного району, основні галузі, особливості їхнього розміщення, проблеми та перспективи розвитку
 3. Трубопровідний транспорт України. Сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку. Основні нафто- і газопроводи
 4. Агропромисловий комплекс Поліського економічного району, його галузева структура та проблеми розвитку
 5. Промисловий комплекс Карпатського економічного району, його галузева структура, особливості розміщення та центри основних галузей
 6. Промисловий комплекс Поліського економічного району, його галузева структура, особливості розміщення та центри основних галузей, проблеми розвитку
 7. Газова промисловість України, її значення, особливості розміщення, сучасний стан та перспективи розвитку
 8. Нафтова і нафтопереробна промисловість України, її значення, особливості розміщення, сучасний стан та перспективи розвитку
 9. Вугільна промисловість України, її значення, особливості розміщення, сучасний стан та перспективи розвитку
 10. Залізничний транспорт України. Регіональні особливості розміщення, сучасний стан та перспективи розвитку. Основні магістралі
 11. Металургійний комплекс Придніпровського економічного району, передумови його розвитку, особливості розміщення та основні центри
 12. Металургійний комплекс Донецького економічного району (ДонЕР), передумови розвитку, особливості розміщення та основні центри
 13. Україна – НАТО: проблеми та перспективи розвитку взаємовідносин на сучасному етапі
 14. Карпатський економічний район, його роль в економіці України, галузі спеціалізації та особливості їхнього розміщення
 15. Сучасний стан розвитку та регіональні особливості територіальної організації чорної металургії України. Основні центри.
 16. 2.10.7. Авіатранспортні сполучення: стан та перспективи розвитку
 17. 22.5. Еволюція і перспективи розвитку сучасного капіталізму
 18. Сучасний стан розвитку та регіональні особливості територіальної організації галузей кольорової металургії. Центри основних галузей
 19. Машинобудівний комплекс Придніпровського економічного району, галузева структура та центри основних галузей