<<
>>

Роль регіонів у формуванні експортного потенціалу України

Сучасні можливості експортного потенціалу України певною мірою залежать від рівня розвитку окремих економічних районів і областей.

В Україні існує диференційований підхід до розвитку зовнішньоекономічних зв'язків щодо економічних районів, адміністративних областей, великих міст.

Західні райони України мають усі передумови, щоб стати лідерами економічної інтеграції з країнами Центральної і Західної Європи, східні — передусім з Російською Федерацією, південні — з країнами Причорномор'я.

На частку таких областей, як Донецька, Дніпропетровська, Запорізька, Луганська, Харківська та м. Києва припадає більше половини українського експорту. Основа експорту — чорні метали, металопродукція, машини та обладнання. В останні роки внаслідок високої собівартості видобування значно скоротився експорт вугілля.

Західні області України характеризуються значною кількістю учасників зовнішньоекономічної діяльності і спільних підприємств. Серед південних областей України за обсягами експорту товарів виділяються Миколаївська і Одеська області за рахунок, відповідно, поставок суден і хімічної продукції. У Причорномор'ї стратегічним завданням є встановлення преференційного режиму вільної торгівлі і спільного підприємництва на перетині основних комунікаційних напрямів Північ—Південь і Захід—Схід.

Аутсайдерами у зовнішній торгівлі є такі області, як: Волинська, Закарпатська і Чернівецька, Рівненська, Тернопільська і Кіровоградська. Незважаючи на декларований пріоритет відкритої економіки, втрачає позиції у зовнішньоекономічній сфері АР Крим. Значну активність у зовнішньоекономічній діяльності виявляють великі міста — Київ і головний порт країни — Одеса. Столиця держави стає найбільш привабливою для спільного підприємництва, іноземних інвестицій і як імпортер товарів.

Зростанню зовнішньоторговельного обороту сприятиме розширення співробітництва прикордонних областей України і Росії, єврорегіонів Буг і Карпати.

Подальший розвиток повинно отримати міжрегіональне співробітництво з регіонами головного торгового партнера України — Російської Федерації. Виважена державна регіональна зовнішньоекономічна політика сприятиме прискоренню ринкових перетворень та подальшому розвитку економіки України, реалізації пріоритетних регіональних завдань, раціональному територіальному розподілу праці, розвитку міжрегіональних і зовнішньоекономічних зв'язків, вирівнюванню рівнів соціально-економічного розвитку регіонів.

Сучасні можливості експортного потенціалу Укр повною мірою залежать від рівня розвитку окремих ек районів і областей.

Спеціалізація районів У:

Придніпорв’я – металург, м.б (електротехнічне, верстати, гірничо-добурве обладнання)

Сх район – приладобудування, енергетичнебуд, тарбіни,ел-техн обл, двигуни, кабельні проводи

Південний – зерно і вироби з нього, соняшник і олія, виноград, вино, коньячні вироби, фрукти, статкування для легкої пром, морепродукти.

Центральний – науковотехнічна продкукція, оптичка та оптичні прилади, радіовимірні прилади, літаки, хім обладнання, гумотехнічні вироби, фармацефтика

Донецький р-он – важке машбудівна, гірничо добувне обладнання, продукція хім галузей, метали, труби, пластмаси, смоли,

Поліський, Карпатський, Подтільський – про-дукція лісової пром, АПК і обладнання для АПК

<< | >>
Источник: Шпаргалка. Региональная экономика и экология. 2011

Еще по теме Роль регіонів у формуванні експортного потенціалу України:

 1. Значення і структура експортного потенціалу регіонів України
 2. Автомобільний транспорт України, його місце та роль у формуванні міжрегіональних зв’язків. Основні автомобільні магістралі
 3. Завдання 4.1.7.1.: Забезпечення реалізації потенціалу регіонів та підвищення їх інвестиційної привабливості
 4. Економічне районування, його суть та роль у формуванні регіональних господарських систем
 5. 2. Роль інфокомунікаційних технологій у формуванні та розвитку громадянського суспільства
 6. Інтеграція науково-технологічного потенціалу України у світове господарство
 7. Інноваційно-інвестиційний потенціал регіонів України, його суть та складові
 8. 1.1.4. Функції політології. Її соціальна роль у формуванні політичної культури керівника і громадянина
 9. Конкурентні переваги регіонів України у світовій економічній системі
 10. Виробничий та науково-технічний потенціал регіонів України, їхня суть та складові
 11. Використання потенціалу України із розширення середньо технологічних виробництв
 12. Фінансовий потенціал регіонів України, його суть та складові.
 13. Природно-ресурсний потенціал регіонів України, його структура та економічна оцінка
 14. Демографічний і трудовий потенціал регіонів України, їхній вплив на розвиток і розміщення виробництва
 15. Грошово-кредитна політика Національного банку України та її роль у стабілізації економіки України
 16. 7.1. Поняття економічного потенціалу та його роль для економічного розвитку регіону
 17. Експортно-імпортна діяльність: види та українська специфіка
 18. 2.2.2. Експортна діяльність в макро- та мікроекономічному вимірах
 19. Донецький економічний район, його роль в економіці України, галузі спеціалізації та особливості їхнього розміщення