<<
>>

Східний економічний район, його роль в економіці України, галузі спеціалізації та особливості їхнього розміщення

Сх. Ек. р-н (Полтавська, Сумська та Харківська обл.) – промислово-аграрний регіон, спеціалізацією якого в заг.держ. поділі праці є галузі машинобуд. та металообробки, хімічна пром.

Через Сх.ек.р-н проходять важливі транспорті шляхи: міжнар. коридор Європа-Азія(через Сумську обл), траса міжнар.значення Москва-Сімферополь (Харк.обл). Важливе місце в структурі ек-ки р-ну займають харчова і легка промисловість, а також АПК. Розвиток с\г відбувається на осн використання великих площ ріллі і природних кормових угідь.

У р-ні домінує обробна пр-сть, яка використовує вугілля і метал з Донбасу і Придніпров?я, ліс з Карпатського і Пн-Сх районів, різноманітні машини і обл-ня з усіх ек р-нів країни. Звідусіль сюди надходить і продукція легкої, харчової та хімічної галузей пр-сті. За межі р-ну вивозяться природний газ, кінофотоматеріали, залізна руда, продукти нафтопереробки, залізобетонні конструкції, трактори, вантажні машини, велосипеди, електровироби, верстати, ін машини та устаткуваня. Серед продукції АПК – масло і молочні продукти, вироби скляної і фарфоро-фаянсової пр-сті.

Основні галузі спеціалізації: нафтова, нафтопереробна, машинобудування (енергетичне, тракторне,с/г-ке,електротехнічне, транспортне, верстато- і приладобуд.),електронна пром, пром. буд матеріалів, легка, харчова.

Ринкові умови вимагають вдосконалення спец-ії р-ну на розвитку осн. експортно-орієнтованих галузей мб, легкої і харчової пром у великих містах, активізації ек. розвитку в сер. і малих містах.

Хім пр-сть забезпечує країну мін добривами, дубильними речовинами, пластмасами, хімреактивами (Харків, Шебелинка, Кременчук, Суми, Шостка.). У р-ні зосереджено практиіно все в-во кінофотоматеріалів у країні. Розвивається нафтохімія.

Потужна галузь р-ну – будіндустрія. Цементна пр-сть розвинута в Балаклії (Харківська обл).

Залізобетонні конструкції випускають у Кременчуці, вироби із скла – у Полтаві і Мерефі (Харківська обл), фарфоро-фаянсові – в Полтаві і Будах (поблизу Харкова).

Деревообробна і меблева пр-сть зосереджена, як правило, у великих пром центрах. Пн-Сх район має потужний

АПК. Основу його становить с/г. Рослинництво розвинуте краще, ніж т-во. С/г-ва в основному спеціалізуються на вирощуванні зернових культур, цукрових буряків, соняшнику. Поблизу великих міст, особливо Харкова, розташовані овоче-молочні госп-в приміського типу. У рослинництві домінує вирощування зернових культур, особливо озимої пшениці. Картоплю й овочі вирощують скрізь, найбільше – поблизу великих міст. Це стосується також садівництва і ягідництва. Т-во р-ну спеціалізується на молочно-м’ясному в-ві. Тут зберігаються традиційні для р-ну м’ясо-сальний і сальний напрями свинарства. На південному сході розвинуте бджільництво. Не втратило свого зн-ня шовківництво.

Маючи потужну сировинну базу, харчова пр-сть р-ну за обсягом в-ва поступається тільки маш-ню. Найбільше зн-ся має цукрова пр-сть. На 40 цукрових заводах виробляють п’яту частину цукру в країні. Добре розвинуті маслообробна і сироварна галузі пр-сті. Найб молочноконсервні заводи – у Куп’янську (Харківська обл) і Біликах (Полтавська обл).

Основні центри легкої пр-сті – Харків, Полтава, Суми

<< | >>
Источник: Шпаргалка. Региональная экономика и экология. 2011

Еще по теме Східний економічний район, його роль в економіці України, галузі спеціалізації та особливості їхнього розміщення:

 1. Донецький економічний район, його роль в економіці України, галузі спеціалізації та особливості їхнього розміщення
 2. Центральний економічний район, його роль в економіці України, галузі спеціалізації та особливості їхнього розміщення.
 3. Придніпровський економічний район, його роль в економіці України, галузі спеціалізації та особливості їхнього розміщення
 4. Подільський економічний район, його роль в економіці України, галузі спеціалізації та особливості їхнього розміщення.
 5. Причорноморський економічний район, його роль в економіці України, галузі спеціалізації та особливості їхнього розміщення.
 6. Карпатський економічний район, його роль в економіці України, галузі спеціалізації та особливості їхнього розміщення
 7. Поліський економічний район, його роль в економіці України, галузі спеціалізації та особливості їхнього розміщення
 8. Агропромисловий комплекс Придніпровського економічного району, основні галузі та особливості їхнього розміщення
 9. Агропромисловий комплекс подільського економічного району. Основні галузі та особливості їхнього розміщення
 10. Агропромисловий комплекс Ценртрального економічного району, основні галузі та особливості їхнього розміщення
 11. Агропромисловий комплекс Карпатського економічного району, основні галузі та особливості їхнього розміщення. Проблеми та перспективи р-ку
 12. Агропромисловий комплекс Причорноморського економічного району, основні галузі, особливості їхнього розміщення, проблеми та перспективи розвитку
 13. Агропромисловий комплекс Східного економічного району, його галузева структура та особливості розміщення основних галузей
 14. Металургійний комплекс Придніпровського економічного району, передумови його розвитку, особливості розміщення та основні центри
 15. 16.3. Тіньовий сектор в економічному відтворенні, його масштаби та особливості в економіці України
 16. Промисловий комплекс Центрального економічного району, його галузева структура, особливості розміщення та центри основних галузей
 17. Промисловий комплекс Карпатського економічного району, його галузева структура, особливості розміщення та центри основних галузей