<<
>>

Сучасна мережа економічних районів України та її складові.

Економічне районування України на державній організаційній основі, по суті, розпочалося з 1921 р. комісією Держплану Росії під керівництвом І. Г. Олександрова.

Перша спроба виділення економічних районів на Україні була невдалою.

За проектом Держплану її територія була поділена на два великих райони: Південний гірничопромисловий і Південно-Західний — в основному сільськогосподарський.

У часи входження України до радянського союзу було зроблено чимало спроб поділити СРСР на економічні райони.

Після розпаду СРСР, в умовах переходу України до ринкової економіки і самостійного економічного розвитку стара мережа великих економічних районів втратила своє призначення. Вона не могла забезпечити більш диференційованого підходу до розвитку і розміщення продуктивних сил з урахуванням особливостей і відмінностей природних, історичних, економічних умов регіонів, існуючих на території України.

В 90-х роках вченими України запропоновано кілька варіантів удосконалення мережі економічних районів. Однак їх основним недоліком було недостатнє наукове обґрунтування та неповне врахування реально існуючих економічних взаємозв’язків.

Враховуючи необхідність здійснення державної регіональної економічної політики, Кабінет Міністрів України у 1998 р. вніс на розгляд до Верховної Ради України проект Закону України «Про концепцію державної регіональної економічної політики», в якому пропонується мережа економічних районів України у такому складі:

? Донецький (Донецька, Луганська області);

? Придніпровський (Дніпропетровська, Запорізька, Кіровоградська області);

? Східний (Полтавська, Сумська, Харківська області);

? Центральний (Київська, Черкаська області, м. Київ);

? Поліський (Волинська, Житомирська, Рівненська, Чернігівська області);

? Подільський (Вінницька, Тернопільська, Хмельницька області);

? Причорноморський (Автономна Республіка Крим, Миколаївська, Одеська, Херсонська області, м. Севастополь);

? Карпатський (Закарпатська, Львівська, Івано-Франківська, Чернівецька області).

Запропонований проект нової мережі економічних районів в цілому відповідає науковим критеріям економічного районування.

Подальший розвиток теорії і практики економічного районування в Україні дасть змогу вдосконалювати мережу економічних районів України.

<< | >>
Источник: Шпаргалка. Региональная экономика и экология. 2011

Еще по теме Сучасна мережа економічних районів України та її складові.:

 1. Диференціація економічних районів України за рівнем соціально-економічного розвитку. Депресивні території
 2. 4.4.1. Будівництво сучасних транспортних коридорів та інтеграція до загальноєвропейської інфраструктури та телекомунікаційних мереж
 3. Типи економічних районів та їхні цільові функції.
 4. Територіальний поділ праці, його суть та зв’язок з формуванням економічних районів
 5. 4.2.3. Сучасна національна геоекономічна модель: складові елементи та функціональні риси
 6. 13.1. Сутність і складові економічного механізму
 7. Інноваційно-інвестиційний потенціал регіонів України, його суть та складові
 8. Виробничий та науково-технічний потенціал регіонів України, їхня суть та складові
 9. Фінансовий потенціал регіонів України, його суть та складові.
 10. ЕКОНОМІЧНА СИСТЕМА СУЧАСНОГО КАПІТАЛІЗМУ
 11. ФОРМУВАННЯ І РОЗВИТОК СУЧАСНИХ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ
 12. 29. Загальна характеристика сучасних економічних проблем
 13. 2.16.1. ТНК у системі сучасних міжнародних економічних відносин
 14. 2.16.1. ТНК у системі сучасних міжнародних економічних відносин
 15. 15. Загальна характеристика економічних систем сучасного світу