<<
>>

Сучасний стан розвитку та регіональні особливості територіальної організації галузей кольорової металургії. Центри основних галузей

На сучасному етапі розвитку науково-технічного прогресу неможливо обійтися без кольорових металів, які є незамінними в машинобудуванні і особливо широко використовуються в таких його галузях, як електронна, електротехнічна, радіо-телевізійна, приладобудівна та ін.

Серед проблем, пов'язаних із розвитком кольорової металургії, найголовнішими є забруднення повітря, нагромадження великої кількості порід, некомплексне використання сировини.

Україна має тісні економічні зв’язки з іншими країнами СНД по забезпеченню її потреб у кольорових металах.

ЧИННИКИ РОЗМІЩЕННЯ ГАЛУЗІ. Кольорова металургія, на відміну від чорної, в Україні розвинута порівняно слабо. Вона має ряд особливостей:

а) у рудах міститься незначна кількість металу, що вимагає розміщення багатьох підприємств кольорової металургії поблизу джерел сировини;

б) у рудах кольорових металів міститься багато різних металів, а це вимагає комплексного використання сировини. Підприємства, які переробляють руди з незначним вмістом основного металу, тяжіють до джерел сировини (виплавка ртуті, нікелю, рідкісних металів та ін.);

в) галузь потребує багато енергії і води, а також згубно впливає на довкілля. Енергомісткі виробництва (титано-магнієве, цинкове, алюмінієве) розміщуються в місцях дешевої електроенергії, як правило, поблизу потужних електростанцій.

В Україні сформувалися два райони кольорової металургії — Донецький і Придніпровський. Перспективним є Карпатський район.

Центри. У структурі кольорової металургії України провідне місце займає алюмінієва промисловість. Вона працює на привізній сировині (бокситах з Угорщини, Росії, країн Африки), її підприємства розміщені біля портів і в місцях виробництва електроенергії. Галузь представлена великим глиноземним заводом у Миколаєві, продукція якого (глинозем — напівфабрикат для отримання готового металу) використовується в Україні й відправляється в Росію. У Запоріжжі працює алюмінієвий завод, у Свердловську (Луганська область) — завод алюмінієвих сплавів.

Серед інших галузей кольорової металургії виділяється виробниц­тво магнію (Калуш), титану і магнію (Запоріжжя), феронікелю (Побужжя, Кіровоградська область). Ці виробництва працюють на власній сировині, най­більш забезпеченими з них є титанова (родовища руд у Житомирській і Дніпропетровській областях). Також на власній сировині в Донбасі виникло виробництво ртуті (Горлівка), а на Закарпатті – золота (Мужієво). У даний час ці підприємства призупинили роботу, хоча запаси сировини залишаються доволі великі (насамперед, ртуті). У Костянтинівці на привізній сировині створено цинкову галузь

<< | >>
Источник: Шпаргалка. Региональная экономика и экология. 2011

Еще по теме Сучасний стан розвитку та регіональні особливості територіальної організації галузей кольорової металургії. Центри основних галузей:

 1. Сучасний стан розвитку та регіональні особливості територіальної організації чорної металургії України. Основні центри.
 2. Транспортне машинобудування України, структура, значення, регіональні особливості територіальної організації та центри основних галузей
 3. Хімічний комплекс України, його структура, сировинна база й регіональні особливості територіальної організації основних галузей
 4. Промисловий комплекс Поліського економічного району, його галузева структура, особливості розміщення та центри основних галузей, проблеми розвитку
 5. Залізничний транспорт України. Регіональні особливості розміщення, сучасний стан та перспективи розвитку. Основні магістралі
 6. Промисловий комплекс Центрального економічного району, його галузева структура, особливості розміщення та центри основних галузей
 7. Промисловий комплекс Карпатського економічного району, його галузева структура, особливості розміщення та центри основних галузей
 8. Промисловий комплекс Подільського економічного району, його галузева структура, особливості розміщення та центри основних галузей
 9. Машинобудівний комплекс Східного економічного району, його галузева структура, особливості розміщення та центри основних галузей
 10. Передумови розвитку чорної металургії України, їхні регіональні особливості та економічна оцінка
 11. 2.1 Регіональні особливості територіальної організації продуктивних сил України
 12. Соціальний комплекс України, його суть, галузева структура та регіональні особливості територіальної організації
 13. Нафтова і нафтопереробна промисловість України, її значення, особливості розміщення, сучасний стан та перспективи розвитку
 14. Газова промисловість України, її значення, особливості розміщення, сучасний стан та перспективи розвитку
 15. Вугільна промисловість України, її значення, особливості розміщення, сучасний стан та перспективи розвитку
 16. Промисловий комплекс Східного економічного району,його галузева структура і центри основних галузей
 17. Промисловість будівельних матеріалів, її галузева структура, принципи розміщення та центри основних галузей