<<
>>

Суть, мета і концепція ДРЕП

Рег політика – це практична д-ть д-ви, спрямована на забезпечення ефекимвного і комплексного соц.-ек р-ку окремих територій країни – її регіонів.

Сьогодні значно розширюються функції і завдання регіонів щодо раціонального використання природних ресурсів, забезпечення зайнятості населення та розвитку зовнішньоекономічних зв’язків.

Від того, наскільки оптимально поєднуються інтереси держави і окремих регіонів, залежить збалансованість розвитку народногосподарського комплексу.

В цілому регіональна економічна політика характеризується певною сукупністю цілей, завдань, механізмів, які в кінцевому підсумку визначають її стратегію і тактику. Вона ґрунтується на врахуванні широкого спектра національних, політичних, соціальних факторів, що і дає змогу ефективно впливати на регіональний розвиток.

Кабінет Міністрів України розробив і вніс на розгляд Верховної Ради України проект Закону України «Про концепцію державної регіональної політики», згідно з якою ця політика являє собою систему заходів організаційного, правового та економічного характеру, що здійснюються державою у сфері регіонального розвитку країни відповідно до її поточних і стратегічних цілей.

Головне їх спрямування — це забезпечення раціонального використання природних ресурсів регіонів, нормалізація життєдіяльності населення, досягнення екологічної безпеки та вдосконалення територіальної структури економіки.

Рег.ек.політика повинна запобігати виникненню тенденцій ек сепаратизму регіонів, намаганням певною мірою відокремитися.

На нинішньому етапі соціально-економічного розвитку її головною метою є збільшення національного багатства країни на основі підвищення соціально-економічного розвитку регіонів, ефективного використання їх природно-ресурсного і науково-технічного потенціалу, раціоналізації систем розселення та досягнення внутрірегіональної збалансованості. Ця мета може бути значно деталізована стосовно конкретних сфер суспільного розвитку (у соц.., ек та еколог).

В умовах виходу країни з гострої ек кризи важливе значення має науково обґрунтована концепція рег р-ку країни. Її основні напрямки:

? Активізація д-го сприяння демократичному самоврядуванню й управлінню кожним регіоном

? Поглиблення терит поділу праці

? Здійсненн регіональної науково-техн політики ек і рац використання місцевих ресурсів

<< | >>
Источник: Шпаргалка. Региональная экономика и экология. 2011

Еще по теме Суть, мета і концепція ДРЕП:

 1. Роль органів місцевого самоврядування у здійсненні ДРЕП
 2. Механізм реалізації ДРЕП України
 3. Основні завдання ДРЕП
 4. Мета і завдання вітчизняної етнонаціональної політики
 5. Споживання — кінцева мета виробництва
 6. Головна мета державного регулювання
 7. Зміст і мета політики колективної безпеки в Європі у 1933 -1935 рр.
 8. 15.2. Концепція групової динаміки
 9. 2.2.5. Концепція правової, соціальної держави
 10. 5.1. Проблема класифікації наукових концепцій
 11. 19.4. Концепція організаційної культури