<<
>>

Територіальна структура господарського комплексу України

Територіальна організація гос-ва відображає територіальні форми існування його ек с-ми та взаємозв’язку її складових, а також значно зумовлює специфіку управління господарською системою.
Просторове впорядкування д-ті різних суб’єктів господарювання є одним з дієвих факторів регіонального розвитку.

В процесі ринкової трансформації промислових об’єктів актуалізувалася проблема оптимізації РПС країни і регіонального розвитку з точки зору забезпечення основних життєвих потреб та всебічного р-ку населення. Структурні трансформації здійснюються і в регіональному розрізі з метою вдосконалення с-ми РПС, р-ку їхньої територіальної організації.

Територіальна структура госп-ва характеризує певні співвідношення між різними утвореннями виробничої, інфраструктурної, соц. Сфер, а також с-му взаємозв’язків між ними.

Головними елементами терит структури гос-ва виступають: ек р-ни, підрайони, локальні виробничі утворення у вигляді промислових районів, вузлів, центрів, пунктів. Особливе місце посідають ТВК, які утв підпр або установами з тісними інформац, господ чи іншими взаємозв’язками.

Основні напрями вдосконалення терит структ:

? Зрост питомої ваги прогресивних галузей з високими якісними параметрами зайнятої роб сили та основних виробничих фондів

? Трансформація структурних характеристик на користь соц. Орієнтованих галузей

? Формування нових структурних елементів інноваційної спрямованості

? Підвищення адаптаційних можливостей терит структур щодо зміни кон'юктури товарного ринку.

Варто зазначити, що сучасна територіальна структура гос-ва У. відзначається нераціональністю, про що свідчать:

? Істотна залежність гос-ва від поставників ресурсів

? Велика к-ть підприємств, що забруднюють довкілля

? Надмірне зосередження пром. підпр в окремих регіонах.

Промисловий район — інтегральний район з переважаючим значенням промислового виробництва як головної галузі виробничої спеціалізації (Донбас, Придніпров’я та ін.). Промисловий вузол — зосередження на обмеженій території виробничо-територіального поєднання підприємств, що склалося історично або формується. Найбільшими є Донецько-Макіївський, Київський, Запорізький, Харківський, Дніпропетровсько-Дніпродзержинський. Промисловий центр — місто або селище міського типу, де зосереджено кілька промислових підприємств і які є основною спеціалізованою містоутворюючою галуззю. Промисловий пункт — промислове підприємство разом з поселенням, яке виникло при ньому

<< | >>
Источник: Шпаргалка. Региональная экономика и экология. 2011

Еще по теме Територіальна структура господарського комплексу України:

  1. Господарський комплекс України, його суть, структура та особливості структурної трансформації
  2. Транспортний комплекс України, його галузева структура, господарське значення та регіональні особливості формування
  3. Паливно-енергетичний комплекс України, його значення, структура та регіональні особливості трансформації
  4. Металургійний комплекс України, його значення, структура, сировинна та паливна бази
  5. Будівельний комплекс України, його значення, структура та регіональні особливості трансформації
  6. Машинобудівний комплекс України, його значення, структура та регіональні особливості формування
  7. Соціальний комплекс України, його суть, галузева структура та регіональні особливості територіальної організації
  8. Агропромисловий комплекс України, його значення, структура й регіональні особливості трансформації в ринкових умовах.
  9. Лісопромисловий комплекс України, його значення, структура, регіональні особливості розміщення та структурної трансформації
  10. Хімічний комплекс України, його структура, сировинна база й регіональні особливості територіальної організації основних галузей