<<
>>

Територіальний поділ праці, його суть та зв’язок з формуванням економічних районів

Територіальний поділ праці (ТПП) — це об'єктивний процес розвитку продуктивних сил, при якому відбувається відокремлення різних видів трудової діяльності, спеціалізація окремих виробничих одиниць, обмін між ними продуктами своєї діяльності.
Ця просторова форма поділу праці означає закріплення певних видів виробництва за територіями (районами, країнами).

ТПП є результатом просторового прояву загального економічного закону – суспільного поділу праці і є визначальним у просторовій організації господарства. Він проявляється у господарській спеціалізації окремих частин території країни, територіальній локалізації певних видів виробничої діяльності та виробництва продукції і послуг згідно з їх конкурентними перевагами.

Спеціалізація території на виробництві тих чи інших видів продукції або послуг відбувається за наступних умов:

? К-ть продукції, що вироб-ся є більшою, за необхідну для задоволення потреб

? Вироб-во певної прод-ї на певній території є дешевшим, ніж в інших регіонах

? Вироб-во продукції на даній терит повністю і надовго забезпечено ресурсами.

ТПП зумовлює спеціалізацію території на виробництві певних видів продукції та послуг. Він становить основу формування економічних районів і є найбільш інтегральним чинником їх утворення. ТПП – це об’єктивний процес виробничої спеціалізації економічних районів і обміну продукцією та послугами з іншими районами та країнами.

<< | >>
Источник: Шпаргалка. Региональная экономика и экология. 2011

Еще по теме Територіальний поділ праці, його суть та зв’язок з формуванням економічних районів:

 1. Міжнародний поділ праці та його вплив на формування зовнішньоекономічних зв’язків України
 2. Економічний район, його суть, основні ознаки та об’єктивний характер формування
 3. 30. Міжнародний поділ праці. Основні форми міжнародних економічних відносин
 4. Економічне районування, його суть та роль у формуванні регіональних господарських систем
 5. 1.1 Сутність економічного району та об’єктивний комплексний характер його формування
 6. Регіональний економічний простір, його ознаки та принципи формування
 7. Поняття про економічний простір, особливості його формування та структура
 8. Диференціація економічних районів України за рівнем соціально-економічного розвитку. Депресивні території
 9. 25.2. Міжнародний поділ праці і спеціалізація
 10. Сутність міжнародного поділу праці
 11. Суспільний поділ праці і структура продуктивних сил
 12. Типи економічних районів та їхні цільові функції.
 13. Сучасна мережа економічних районів України та її складові.
 14. 7.1. Поняття економічного потенціалу та його роль для економічного розвитку регіону