<<
>>

Транспортний комплекс України, його галузева структура, господарське значення та регіональні особливості формування

Транспорт — одна з найбільш важливих галузей народного господарства України. Він забезпечує виробничі і невиробничі потреби матеріального виробництва, невиробничої сфери, а також населення в усіх видах перевезень.

2.

Структура. Виділяють такі види транспорту:

? наземний (залізничний, автомобільний, трубопровідний, гужовий, в’ючний),

? водний (морський, річковий, озерний),

? повітряний

? електронний.

За функціональними особливостями транспорт поділяється на вантажний та пасажирський.

За призначенням виділяють транспорт загального користування, відомчий та особистого призначення.

3. Значення. Транспорт виступає необхідною передумовою функціонування як матеріального виробництва, так і сфери обслуговування, в тому числі пасажирських перевезень.

З одного боку, транспорт є неодмінною умовою функціонування самого виробництва, де він здійснює доставку сировини, паливно-енергетичних ресурсів, комплектуючих, устаткування і т. п., а з другого — доставляє готову продукцію до споживача. Таким чином, в процесі виробництва готової продукції транспорт істотно впливає на її собівартість, а звідси — на ефективність і ціну.

Роботу транспортної системи забезпечує транспортна інфраструктура.

4. Регіональні особливості формування.Транспорт, на відміну від інших галузей господарства, має лінійно-вузловий характер розміщення. Основними елементами його територіальної структури є транспортні шляхи, транспортні пункти і вузли. Серед транспортних шляхів розрізняють магістралі — дороги з підвищеною пропускною здатністю. Транспортні магістралі є спеціалізованими (залізничні, автомобільні) або такими, що поєднують лінії двох чи навіть трьох видів транспорту — так звані полімагістралі. До полімагістралей відносяться, наприклад, залізнично-автомобільна Київ —- Житомир — Рівне — Львів, автомобільно-залізнично-річкова Київ — Дніпропетровськ — Запоріжжя та ін.

До транспортних пунктів належать залізничні й автобусні станції, річкові і морські порти, аеропорти та ін.

Транспортні вузли — це місця перетину або розгалуження не менш як трьох шляхів сполучення одного або різних видів транспорту. Вони можуть бути спеціалізованими (залізничні, автомобільні) або інтегральними (автомобільно-залізничні, залізнично-автомобільно-річкові та ін.). Прикладом автомобільного транспортного вузла є Умань, залізничного — Сміла. Місто Київ є автомобільно-залізнично-річково-авіаційним вузлом.

В цілому в Україні розвинуті всі види транспорту

<< | >>
Источник: Шпаргалка. Региональная экономика и экология. 2011

Еще по теме Транспортний комплекс України, його галузева структура, господарське значення та регіональні особливості формування:

 1. Машинобудівний комплекс України, його значення, структура та регіональні особливості формування
 2. Соціальний комплекс України, його суть, галузева структура та регіональні особливості територіальної організації
 3. Будівельний комплекс України, його значення, структура та регіональні особливості трансформації
 4. Паливно-енергетичний комплекс України, його значення, структура та регіональні особливості трансформації
 5. Агропромисловий комплекс України, його значення, структура й регіональні особливості трансформації в ринкових умовах.
 6. Лісопромисловий комплекс України, його значення, структура, регіональні особливості розміщення та структурної трансформації
 7. Транспортний комплекс причорноморського економічного району, його значення, галузева структура, основні магістралі, порти
 8. Господарський комплекс України, його суть, структура та особливості структурної трансформації
 9. Транспортне машинобудування України, структура, значення, регіональні особливості територіальної організації та центри основних галузей
 10. Тваринництво України, його значення, галузева структура, зональний характер розміщення та вплив на формування спеціалізованих АПК
 11. Хімічний комплекс України, його структура, сировинна база й регіональні особливості територіальної організації основних галузей
 12. Динаміка чисельності та статево-вікова структура населення України, регіональні особливості формування
 13. Промисловий комплекс Карпатського економічного району, його галузева структура, особливості розміщення та центри основних галузей
 14. Агропромисловий комплекс Східного економічного району, його галузева структура та особливості розміщення основних галузей
 15. Промисловий комплекс Центрального економічного району, його галузева структура, особливості розміщення та центри основних галузей