<<
>>

УПРАВЛІННЯ ПРИРОДНО-ЕКОЛОГІЧНИМ ПОТЕНЦІАЛОМ РЕГІОНУ

Природно-екологічна система відносин виражається у використанні місцевих природних ресурсів, що дозволяє визначити внесок кожного виду ресурсів у відтворення його матеріальних благ і послуг.

Основні завдання: 1) збереження і зміцнення природно-екологічного потенціалу; 2) забезпечення раціонального і комплексного використання природних і рекреаційних ресурсів; 3) зменшення негативного впливу виробничої діяльності та комунального господарства на навколишнє середовище; 4) відтворення тваринного і рослинного світу; 5) створення сприятливих умов життя і праці та відпочинку населення.

Виконання завдань здійснюють місцеві державні адміністрації в межах повноважень, закріплених в Законі України „Про місцеві державні адміністрації”.

Управління природно-екологічним потенціалом відбувається у відповідних формах і потребує застосування відповідних методів.

Основними формами управління є: 1) екологічна стандартизація; 2) нормування; 3) дозволи на використання; 4) еколого-економічний контроль (витікає з протиріч функціонування природної і економічної системи).

Основними формами управління є: 1) правові – визначені законодавством (земельний, водний, лісовий кодекси та Кодекс України про надра); 2) адміністративні – застосовують КМУ, Мін природи та його управління, обласні та місцеві державні адміністрації відповідно до наданих повноважень; 3) економічні – полягають у розробці та реалізації різноманітних проектів і програм, які мають забезпечити поєднання екологічних та економічних інтересів в процесі розвитку виробництва, тобто дослідження у межах однієї структури економічних цілей і результатів та факторів довкілля. (Прийняття управлінського рішення відбувається на основі аналізу комплексу важливих економічних результатів та екологічних наслідків, які розглядають на тривалому проміжку часу, і виходять за межі території, на якій здійснюється програма чи проект.

Як правило, розглядають декілька альтернативних проектів і обирають оптимальний.)
<< | >>
Источник: Шпаргалка. Шпаргалка з економіки регіону. 2011

Еще по теме УПРАВЛІННЯ ПРИРОДНО-ЕКОЛОГІЧНИМ ПОТЕНЦІАЛОМ РЕГІОНУ:

 1. 7.2. Управління природно-екологічним потенціалом
 2. 7.2.1. Аналіз природно-екологічних ресурсів регіону
 3. УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЧИМ ПОТЕНЦІАЛОМ РЕГІОНУ
 4. УПРАВЛІННЯ ТРУДОВИМ ПОТЕНЦІАЛОМ РЕГІОНУ
 5. Розділ 7. Управління розвитком економічного потенціалу регіону
 6. Упровадження системи екологічно збалансованого використання природних ресурсів.
 7. 7.3. Управління виробничим потенціалом
 8. Впровадження екологічно збалансованої системи використання природних ресурсів
 9. Принцип відповідності антропогенного навантаження природно-ресурсному потенціалові регіону
 10. 7.4. Управління трудовим потенціалом
 11. 7.1. Поняття економічного потенціалу та його роль для економічного розвитку регіону