<<
>>

УПРАВЛІННЯ ТРУДОВИМ ПОТЕНЦІАЛОМ РЕГІОНУ

Трудовий потенціал являє собою обсяг, структуру та якість робочої сили, що характеризується рівнем кваліфікації та освіти робітників. Управління трудовим потенціалом здійснюється в основному за допомогою економічних методів (програм зайнятості населення), ураховується демографія регіону.

Управління трудовим потенціалом зв’язане з: 1) демографічним зростанням (+,-,0); 2) визначенням статево-вікової структури; 3) визначенням національної структури зайнятості.

Управління трудовим потенціалом можна умовно розділити на елементи:

Елемент управління формуванням і розвитком трудового потенціалу має такі завдання.

Управління процесом відтворення населення: регулювання демографічних процесів; піклування про здоров’я людини; поліпшення умов життя жінки та дитини; поліпшення екологічної ситуації.

Управління процесами підготовки та розвитку робочої сили: поліпшення загальноосвітньої підготовки; широкомасштабна професійна орієнтація; первинна підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації кадрів.

Управління відтворенням робочої сили: розвиток соціальної інфраструктури; управління ціною робочої сили з метою її порівняння з (поставити над) відтворювальними витратами; поліпшення якості й доцільності використання робочого часу.

Елемент управління розміщенням продуктивних сил має такі завдання: поліпшення територіальної організації народного господарства; спрямування розміщення продуктивних сил на зменшення територіальних диспропорцій у ресурсах праці.

Елемент управління використанням ресурсів праці має такі завдання.

1. Управління технічним прогресом: впровадження новітніх технологій; впровадження перспективного високопродуктивного устаткування; підвищення рівнів комп’ютеризації, автоматизації, механізації та енергоозброєності праці; різке скорочення важкої, шкідливої та ручної праці.

2.

Управління продуктивністю: планування продуктивності і співвідношення темпів приросту продуктивності та темпів приросту заробітної плати; організація праці і виробництва, поліпшення нормування праці; управління розвитком персоналу.

Елемент управління ринком праці має такі завдання.

Управління зайнятістю населення: посилення ролі ланок державної служби зайнятості; підвищення впливу на розподіл та перерозподіл робочої сили; міграційна політика; підвищення рівня активності та мобільності робочої сили; широкомасштабне втілення єдиної технології обслуговування незайнятого населення (ЄТОНН) та єдиної автоматизованої інформаційної системи (ЄАІС) у центрах зайнятості.

Управління активною політикою на ринку праці: додаткові ефективні робочі місця; первинна професійна підготовка, перепідготовка і підвищення кваліфікації незайнятого населення; сприяння відкриттю своєї справи та самозайнятості населення; організація і розвиток державних складних (з використанням висококваліфікованої праці) громадських робіт.

Управління внутрішньофірмовим ринком праці: внутрішньофірмова диспропорція кадрів; планування персоналу; планування, набір, відбір персоналу; розвиток персоналу; оцінка та кадровий резерв персоналу

<< | >>
Источник: Шпаргалка. Шпаргалка з економіки регіону. 2011

Еще по теме УПРАВЛІННЯ ТРУДОВИМ ПОТЕНЦІАЛОМ РЕГІОНУ:

 1. УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЧИМ ПОТЕНЦІАЛОМ РЕГІОНУ
 2. Розділ 7. Управління розвитком економічного потенціалу регіону
 3. УПРАВЛІННЯ ПРИРОДНО-ЕКОЛОГІЧНИМ ПОТЕНЦІАЛОМ РЕГІОНУ
 4. 7.4. Управління трудовим потенціалом
 5. 7.3. Управління виробничим потенціалом
 6. 7.1. Поняття економічного потенціалу та його роль для економічного розвитку регіону
 7. 4.2.8. Розвиток трудового потенціалу
 8. 7.2. Управління природно-екологічним потенціалом
 9. СУТНІСТЬ І МЕТОДОЛОГІЧНІ ПРИНЦИПИ УПРАВЛІННЯ РЕГІОНОМ
 10. 1.3 Сутність, методологічні принципи та методи управління регіоном
 11. Трудовий потенціал, його структура і розподіл за регіонами та видами зайнятості в Україні
 12. РОЛЬ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ТА МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В ЕКОНОМІЧНОМУ РОЗВИТКУ РЕГІОНУ
 13. Трудовые ресурсы, персонал и трудовой потенциал организации
 14. Роль регіонів у формуванні експортного потенціалу України
 15. АНАЛІЗ ЗАГАЛЬНОЕКОНОМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ РОЗВИТКУ РЕГІОНУ
 16. Значення і структура експортного потенціалу регіонів України
 17. Завдання 4.1.7.1.: Забезпечення реалізації потенціалу регіонів та підвищення їх інвестиційної привабливості