<<
>>

7.3. Управління виробничим потенціалом

Виробничий потенціал регіону має конкретну вартісну оцінку і функціонує у реальних формах різних елементів виробничого капіталу: основний та обіговий капітал, фонди обігу та обігові кошти.
Найбільш значимим є показник основних фондів підприємств, які характеризують загальні потенційні можливості регіону (табл. 5.3).

Характеристика виробничого потенціалу регіону має проводитися через його галузеву структуру і за формами власності на основні фонди регіону (табл. 7.4).

Кількісні характеристики виробничого потенціалу регіону не можуть дати повного уявлення про його реальний стан і тому мають бути доповненими його якісними характеристиками, а власно, ступенем зношення основних фондів (табл. 7.5).

Аналіз виробничого потенціалу регіону не повинен бути лише зрізом його певного статичного стану. Він має доповнюватися динамічними змінами за певний проміжок часу. У зв’язку з цим певний інтерес викликає динаміка змін галузевої структури промислового виробництва принаймні за останні 10 років.

Ресурсний потенціал виробництва, механізми його технологічного використання мають дуже тісну прив’язку до території, що навіть при самій жорсткій централізації управління загальні результати виробництва все одно будуть значно залежати від географічних, етнічних, культурних, релігійних та інших факторів місцевого значення

<< | >>
Источник: Стеценко Т.О, Тищенко О.П.. Управління регіональною економікою. 2010

Еще по теме 7.3. Управління виробничим потенціалом:

 1. УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЧИМ ПОТЕНЦІАЛОМ РЕГІОНУ
 2. УПРАВЛІННЯ ТРУДОВИМ ПОТЕНЦІАЛОМ РЕГІОНУ
 3. Розділ 7. Управління розвитком економічного потенціалу регіону
 4. УПРАВЛІННЯ ПРИРОДНО-ЕКОЛОГІЧНИМ ПОТЕНЦІАЛОМ РЕГІОНУ
 5. 7.4. Управління трудовим потенціалом
 6. 7.2. Управління природно-екологічним потенціалом
 7. 2.2. Виробничий потенціал і межа виробничих можливостей
 8. Виробничий потенціал і обмеженість ресурсів
 9. 4.2.8. Розвиток трудового потенціалу
 10. 17. ВИРОБНИЧИЙ МЕНЕДЖМЕНТ
 11. Роль регіонів у формуванні експортного потенціалу України
 12. 6. ПІДПРИЄМСТВО ЯК ВИРОБНИЧА СИСТЕМА
 13. Інтеграція науково-технологічного потенціалу України у світове господарство
 14. Значення і структура експортного потенціалу регіонів України
 15. Ринки основних виробничих ресурсів
 16. 38. НАЧАЛЬНИК ВИРОБНИЧОГО ВІДДІЛУ
 17. 37. НАЧАЛЬНИК ВИРОБНИЧО-ДИСПЕТЧЕРСЬКОГО БЮРО ЦЕХУ
 18. 6.4. Виробнича структура підприємства
 19. 118. ПРИБИРАЛЬНИК ВИРОБНИЧИХ ПРИМІЩЕНЬ