<<
>>

Виробничий та науково-технічний потенціал регіонів України, їхня суть та складові

Виробничий та науково-технічний потенціал є важливою складовою економ.потенціалу суспільства. Вироб. І наук.-техн. Потенціал знаходить своє відбиття у сукупній спроможності галузей народ.господарства та регіонів виробляти промислову і с/г продукцію, здійснювати інвестиційну та інноваційну діял.
І надавати послуги населенню та виробництву.

Виробничий потенціал України визначає можливості виробництва щодо вирішення комплексних завдань соц.-ек р-ку країни.

Частиною виробничого потенціалу України є основні виробничі фонди, які включають засоби праці, що функціонують у сфері матеріального виробництва і використовуються у виробництві матеріальних благ.

Кількісний та якісний рівень основних виробничих фондів характеризують виробничий потенціал господарства країни. Виробничі фонди нині становлять дві третини вартості всіх основних фондів і майже половину національного багатства країни. Одним з головних показників, що характеризує основні виробничі фонди, є виробнича потужність – здатність засобів праці виробляти максимальну к-ть продукції.

Виробничий потенціал територіально розподіляється у вигляді заводів, фабрик, транспортних засобів, с/г підприємств, що є важливою умовою р-ку й РПС.

Основою науково-технічного розвитку країни є науково-технічний потенціал, що являє собою сукупність ресурсів і можливостей сфери науки будь-якої с-ми ефективно вирішувати завдання соц.-ек р-ку країни та її регіонів.

Науково-технічний потенціал включає:

1) матеріально-технічну базу науки;

2) кадри наукової системи;

3) інформаційну систему;

4) організаційно-управлінську підсистему.

Важливою складовою наукового потенціалу, від якої залежить виконання науково-дослідних та дослідно-конструкторських розробок, є матеріально технічна база – основні фонди, що знаходяться в розпорядженні наукових та науково-технічних організацій, у тому числі наукове обладнання, машини, устаткування, за допомогою яких здійснюються дослідження та розробки.

Розвинутий науково-технічний потенціал є також визначальною передумовою для встановлення і ефективного розвитку міжнародних науково-технічних зв’язків.

В Україні створено потужний науково-технічний потенціал, спроможний вирішувати найактуальніші. Однак на сучасному етапі економічного розвитку господарський механізм не забезпечує необхідного сприйняття підприємствами науково-технічних досягнень

<< | >>
Источник: Шпаргалка. Региональная экономика и экология. 2011

Еще по теме Виробничий та науково-технічний потенціал регіонів України, їхня суть та складові:

 1. Інноваційно-інвестиційний потенціал регіонів України, його суть та складові
 2. Фінансовий потенціал регіонів України, його суть та складові.
 3. 2.5. НАУКОВО-ТЕХНІЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ
 4. 1.2.7. Міжнародне співробітництво у виробничих, науково-технічних сферах
 5. Принципи РПС та формування економіки регіонів, їхня суть.
 6. Основні фактори РПС та формування економіки регіонів, їхня суть
 7. Загальні закономірності рпс та формування економіки регіонів, їхня суть та об’єктивний характер
 8. Природно-ресурсний потенціал регіонів України, його структура та економічна оцінка
 9. Основні форми зовнішньоекономічних зв’язків України, їхня суть.
 10. Демографічний і трудовий потенціал регіонів України, їхній вплив на розвиток і розміщення виробництва
 11. Економічні зв’язки України з країнами світу, їхня суть, структура, проблеми і перспективи розвитку
 12. 2.2. Виробничий потенціал і межа виробничих можливостей
 13. Виробнича функція та її складові
 14. Міжнародне науково-технічне співробітництво
 15. Розширення досліджень зміни клімату та її наслідків в наукових закладах України у співпраці із світовою науковою спільнотою