<<
>>

Водні ресурси України, їх значення та регіональні проблеми раціонального використання

Значення. Водні ресурси виступають джерелом промислового і побутового водопостачання, а тому відіграють вирішальну роль у розвитку всього народного господарства та у життєдіяльності населення.

Використання. Рівень забезпеченості України водними ресурсами є недостатнім і визначається формуванням річкового стоку, наявністю підземних і морських вод. Найвищий рівень водозабезпечення жителів — у західних і північних областях України.

Територіальний розподіл водних ресурсів України є нерівномірним і не відповідає розміщенню водомістких господарських комплексів. Найменша кількість водних ресурсів формується у місцях зосередження потужних споживачів — Донбас, Криворіжжя, Автономна Республіка Крим, південні області України. Основними споживачами води є промисловість (в першу чергу електроенергетика, металургія, хімічна промисловість), сільське господарство, комунальне господарство.

Основні проблеми щодо раціонального формування, використання та збереження водних ресурсів України полягають у:

? забрудненні водних об’єктів шкідливими викидами та недостатньо очищеними промисловими і комунально-побутовими стічними водами;

? інтенсивному старінні основних фондів водозабезпечуючого і водоохоронного призначення, низькій продуктивності очисних споруд;

? недостатній самовідновлюваній та самоочисній здатності водних систем;

? незбалансованій за водним фактором системі господарювання, що характеризується високими обсягами залучення водних ресурсів у виробничу сферу та високою водомісткістю продукції.

Перспективи вирішення відзначених проблем полягають у:

? формуванні ефективних правових, економічних та організаційних передумов раціонального водовикористання,

? запровадженні водозберігаючих форм господарювання,

? створенні замкнутих циклів водокористування з мінімальним забрудненням води,

? забезпеченні відновлюваних функцій водних джерел.

У найближчій перспективі необхідно посилити соціальну спрямованість водокористування, забезпечивши права людини на сприятливе водне середовище з урахуванням екологічної місткості водоресурсних джерел

<< | >>
Источник: Шпаргалка. Региональная экономика и экология. 2011

Еще по теме Водні ресурси України, їх значення та регіональні проблеми раціонального використання:

 1. Земельний фонд України та його структура. Регіональні проблеми охорони і раціонального використання земельних ресурсів
 2. Лісові ресурси України, їх господарське значення та проблеми комплексного використання в регіонах
 3. Рекреаційні ресурси України, їхня структура, регіональні особливості розміщення та використання
 4. Паливно-енергетичний комплекс України, його значення, структура та регіональні особливості трансформації
 5. Лісопромисловий комплекс України, його значення, структура, регіональні особливості розміщення та структурної трансформації
 6. Агропромисловий комплекс України, його значення, структура й регіональні особливості трансформації в ринкових умовах.
 7. Машинобудівний комплекс України, його значення, структура та регіональні особливості формування
 8. Будівельний комплекс України, його значення, структура та регіональні особливості трансформації
 9. Транспортний комплекс України, його галузева структура, господарське значення та регіональні особливості формування
 10. Транспортне машинобудування України, структура, значення, регіональні особливості територіальної організації та центри основних галузей
 11. Атомна електроенергетика України, її значення, принципи територіальної організації та проблеми розвитку.
 12. Використання потенціалу України із розширення середньо технологічних виробництв
 13. 2.1 Регіональні особливості територіальної організації продуктивних сил України
 14. Регіональні особливості формування міського та сільського населення України. Урбанізація
 15. Передумови розвитку чорної металургії України, їхні регіональні особливості та економічна оцінка
 16. Динаміка чисельності та статево-вікова структура населення України, регіональні особливості формування