<<
>>

Вплив глобалізації та регіоналізації на формування та розвиток господарства регіонів

Сучасний стан розвитку ек характеризується наявністю двох прцесів – регіоналізації та глобалізації.

Глобалізація економіки – посилення ресурсної, технологічної, фінансової взаємозалежності національних економік на основі стрімкого зростання обсягів та урізноманітнення світогосподарських зв’язків.

Глобалізація прямо впливає на формування та розвиток господарства регіонів через процеси спеціалізації, економічної інтеграції в усіх аспектах економічної діяльності. Регіоналізація в даному випадку виступає як процес суміжний з глобалізацією у векторі розвитку господарства регіону, оскільки розкриває позитивні риси інтенсифікованих інтеграційних процесів.

Глобалізація з’являється завдяки ринку, який стирає межі між країнами. цей процас стимулює зосередження високотехнологічного виробництва в найрозвинутіших країнах, що дає їм змогу розвиватися ще швидще, тим самим збільшуючи розрив з відставшими країнами. А видобувні галузі, вир-во проміжної сировини, галузі, що забруднюють навколишнє середовище та ресурсомістка пром зосередж в слаборозвинутих країнах. Це призводить до посилення ек залежності нац господарств від загальносвітової коньюктури. Тому формуються міжнар об’єднання держав для захисту власних інтересів, в тому числі для захисту ек-к своїх країн від негативних наслідків світової кризи.

А регіоналізація (особливо у межах нац госп комплексів) розвивається завдяки децентралізації господарювання як типу управління ек відносинами. В нац межах регіоналізація виражається в зростанні самоуправління розвитком рег ек-ки (регіони безпосередньо реалізують соц-ек політику держави). На нац рівні регіоналзація прявляється у формуванні міжнародних галузевих чи комплексних інтеграцій (ОПЕК, СІПЕК....)

Т. ч., Глобалізація відкриває безпрецедентні можливості для економічного зростання економіки регіонів, але при цьому породжує диспропорційність і диференціації в розвитку національної економіки

<< | >>
Источник: Шпаргалка. Региональная экономика и экология. 2011

Еще по теме Вплив глобалізації та регіоналізації на формування та розвиток господарства регіонів:

 1. Демографічний і трудовий потенціал регіонів України, їхній вплив на розвиток і розміщення виробництва
 2. 1.5. Виклики глобалізації та їх вплив на національний ринок праці
 3. Господарство світу і України в роки другої світової війни. Післявоєнний розвиток народного господарства (1939-1953 рр.)
 4. Міжнародний поділ праці та його вплив на формування зовнішньоекономічних зв’язків України
 5. Загальні закономірності рпс та формування економіки регіонів, їхня суть та об’єктивний характер
 6. Принципи РПС та формування економіки регіонів, їхня суть.
 7. Основні фактори РПС та формування економіки регіонів, їхня суть
 8. ГОСПОДАРСТВО В ДОБУ СЕРЕДНЬОВIЧЧЯ, СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК ФЕОДАЛЬНОЇ СИСТЕМИ ГОСПАДУРЮВАННЯ
 9. Технічні культури України, їхня структура, зональний характер розміщення та вплив на формування спеціалізованих АПК
 10. Тваринництво України, його значення, галузева структура, зональний характер розміщення та вплив на формування спеціалізованих АПК
 11. Завдання 4.1.4.2.: Посилення впливу інститутів громадянського суспільства на формування та реалізацію державної політики, вирішення питань місцевого значення
 12. ФОРМУВАННЯ І РОЗВИТОК СУЧАСНИХ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ
 13. 1.1. Конкурентні переваги в інформаційній економіці за умов глобалізації
 14. 4.4. Оцінювання політичних ризиків у системі управління суспільним розвитком глобалізації
 15. 14.2 Організаційний вплив
 16. 14.3 Розпорядницький вплив
 17. 14.4.2. Характеристика психологічних методів і способів їх впливу
 18. Інноваційно-інвестиційний потенціал регіонів України, його суть та складові
 19. Прогнозування і державні програми розвитку регіонів
 20. 1.3. Принципи виділення великих економічних регіонів