>>

ВСТУП

Сучасний стан становлення національної економіки потребує докорінно нових підходів до формування політики регіонального розвитку, яка б забезпечила стале економічне зростання країни у цілому.
Вирішення регіональних проблем економічного і соціального розвитку набрало особливої актуальності у XXІ столітті. Ці проблеми та проблеми їх вирішення знаходяться у полі зору центральних законодавчих і виконавчих органів України. Це стосується, зокрема, Послання Президента України до Верховної Ради України, законів „Про місцеве самоврядування в Україні”, „Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України ” та інших актів з питань державної регіональної політики в Україні.

У цьому контексті нагальним завданням сьогодення є підготовка фахівців з різних областей економічної науки, націлених на вирішення конкретних питань соціально-економічного розвитку регіонів.

За останні роки відбулися істотні зміни в структурі господарства регіонів України, які підняли великий пласт проблем розвитку і розміщення продуктивних сил.

В запропонованому посібнику охоплено сучасні досягнення в галузі історії та практики розміщення і розвитку продуктивних сил регіонів України. Особливу увагу приділено питанням комплексного розвитку продуктивних сил територій як умови сталого, пропорційного та збалансованого функціонування регіонального господарства, а також проблемам соціальної орієнтації та еколого – економічної безпеки господарювання. Також у посібнику приділено увагу висвітленню сучасного стану проблем, а також перспектив регіонального розвитку економічних макромасштабного рангу в розрізі оцінки природно-ресурсного потенціалу, соціально – економічних передумов розвитку, спеціалізації, функціонально-галузевої та територіальної структури виробничої і соціальної сфери. Висвітлюються і регіональні проблеми, оцінюються ймовірні шляхи їх ефективного вирішення та перспективи регіонального розвитку.

Запропонований посібник охоплює значний комплекс проблем розміщення продуктивних сил регіонів України. Структурно він складається з таких взаємопов’язаних розділів: сутність, функції та проблеми економічного районування України; розміщення продуктивних сил в інтегральних економічних районах України та шляхи її реалізації. Посібник містить виклад не тільки основних тем навчального курсу, а і деякі методичні розробки, які сприяють кращому оволодінню теоретичними і прикладними питаннями щодо розміщення продуктивних сил регіонів України. Він призначений для самостійного вивчення регіональної економіки студентами економічних спеціальностей ДонДУЕТ

| >>
Источник: Щербіна Н.М.. Навчально-методичний посібник. 2004

Еще по теме ВСТУП:

 1. ВСТУП
 2. ВСТУП
 3. Вступ
 4. ВСТУП
 5. ВСТУП
 6. Вступ
 7. ВСТУП
 8. Вступ
 9. ВСТУП
 10. ВСТУП
 11. ВСТУП
 12. ВСТУП
 13. Вступ
 14. ВСТУП
 15. II. ВСТУП ТА ПОДЯКИ
 16. ВСТУП. СЛОВО ДО ЧИТАЧА
 17. Вступ США у другу світову війну
 18. ЧАСТИНА 2. ВСТУП ДО ТЕОРІЇ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН