<<
>>

Загальні закономірності рпс та формування економіки регіонів, їхня суть та об’єктивний характер

Загальні закономірності відображають сталі зв’язки між усіма елементами продуктивних сил певного економічного простору, а тому є необхідним теоретико-методологічним підґрунтям для вирішення практичних завдань.
Всебічне вивчення закономірностей розміщення і розвитку продуктивних сил дозволяє відтворювати й раціонально використовувати природно-ресурсний потенціал регіонів, оптимально розміщувати підприємства різних галузей економіки, виробничу та соціальну інфраструктуру.

Формування основ ринкової економіки в Україні відбувається з урахуванням таких класичних, загальновизнаних закономірностей:

? відповідності розміщення виробництва характеру і рівню розвитку продуктивних сил;

? територіального поділу суспільної праці;

? економії затрат праці на подолання просторового розриву між елементами виробництва;

? територіальної концентрації і комплексності виробництва,

? формування агломерацій населених пунктів.

Крім зазначених, до закономірностей розміщення продуктивних сил — в контексті нових методологічних основ їх формування — відносять:

? соціальну спрямованість та усталеність розвитку продуктивних сил,

? відповідність їх розміщення вимогам національної економічної безпеки,

? забезпечення планомірності, керованості процесів розміщення продуктивних сил,

? їх орієнтації на досягнення високої економічної ефективності господарської діяльності та конкурентоспроможності виготовленої продукції

<< | >>
Источник: Шпаргалка. Региональная экономика и экология. 2011

Еще по теме Загальні закономірності рпс та формування економіки регіонів, їхня суть та об’єктивний характер:

 1. Принципи РПС та формування економіки регіонів, їхня суть.
 2. Основні фактори РПС та формування економіки регіонів, їхня суть
 3. Міжгалузеві комплекси, їхня суть, структура та об’єктивний характер формування
 4. Економічний район, його суть, основні ознаки та об’єктивний характер формування
 5. Виробничий та науково-технічний потенціал регіонів України, їхня суть та складові
 6. 1.1 Сутність економічного району та об’єктивний комплексний характер його формування
 7. 4. ЗАГАЛЬНІ ЗАКОНОМІРНОСТІ УПРАВЛІННЯ. ЗАГАЛЬНІ ПРИНЦИПИ МЕНЕДЖМЕНТУ
 8. Технічні культури України, їхня структура, зональний характер розміщення та вплив на формування спеціалізованих АПК
 9. 18.3. Формування маркетингових стратегій і їхня класифікація
 10. Основні форми зовнішньоекономічних зв’язків України, їхня суть.
 11. Інноваційно-інвестиційний потенціал регіонів України, його суть та складові
 12. Вплив глобалізації та регіоналізації на формування та розвиток господарства регіонів
 13. Фінансовий потенціал регіонів України, його суть та складові.
 14. Економічні зв’язки України з країнами світу, їхня суть, структура, проблеми і перспективи розвитку
 15. Територіальний поділ праці, його суть та зв’язок з формуванням економічних районів
 16. 20. Проблеми формування ринкової економіки в Україні
 17. Тваринництво України, його значення, галузева структура, зональний характер розміщення та вплив на формування спеціалізованих АПК
 18. Завдання 4.1.6.1.: Оздоровлення фінансових ринків та формування ефективно функціонуючого фондового ринку, здатного забезпечити перерозподіл ресурсів між секторами економіки