<<
>>

Збереження природної цілісності екосистем як принцип природокористування

Цей принцип випливає з найважливіших закономірностей взаємопов’язаності змін компонентів природи під впливом антропогенної діяльності. Вплив людини на окремі компоненти природи та окремі види ресурсів не обмежується змінами лише в них. Зміни одного з компонентів природної системи призводять до змін в інших, а іноді – до зміни якості екосистеми вцілому. Прикладом може служити осушення боліт в областях Українського Полісся, після чого змінилися якості багатьох екосистем - рілля виявилася підтопленою, висохли малі річки тощо
<< | >>
Источник: Шпаргалка. Региональная экономика и экология. 2011

Еще по теме Збереження природної цілісності екосистем як принцип природокористування:

 1. Дотримання природного кругообігу як принцип природокористування
 2. Основні етапи природокористування в Україні
 3. Особливості сучасного етапу природокористування в Україні
 4. Збереження біо- та ландшафтного різноманіття
 5. 5.5.2.: Збереження та відтворення родючості ґрунтів на меліорованих землях
 6. 7.2.2. Форми і методи управління природокористуванням
 7. Основні важелі управління природокористуванням та природоохоронними процесами. Специфіка формування в Україні.
 8. Економічні методи управління природокористування та охорони навколишнього природного середовища
 9. Упровадження дієвої системи інформування населення з питань охорони та збереження навколишнього природного середовища, екологічної політики.
 10. Принципы, доктрины, теории Четырнадцать принципов президента Вильсона
 11. 21. Сравните принцип относительных издержек Д. Рикардо с принципом абсолютных издержек А. Смита (во внешней торговле).
 12. СУТНІСТЬ І МЕТОДОЛОГІЧНІ ПРИНЦИПИ УПРАВЛІННЯ РЕГІОНОМ
 13. Принципы менеджмента