<<
>>

Зернове господарство України, його значення, структура, динаміка розвитку, зональний характер розміщення

Значення. Серед галузей рослинництва найважливішою є зернове господарство. Це основа всього сільськогосподарського виробництва. Зернові культури відіграють провідну роль у структурі посівних площ Так, від зерна і продуктів його переробки значною мірою залежить і могутність держави, і добробут її населення.
Зернове господарство формує продовольчий фонд і постачає фуражне зерно тваринництву, створює резервні державні запаси зерна і дає продукцію на експорт.

Структура. Зернове господарство є основною базою, що формує зернопродуктовий підкомплекс АПК. До його складу входить: вирощування зерна, його заготівля, зберігання; ряд галузей харчової промисловості, що переробляють і використовують перероблену зернову продукцію (борошномельна, хлібопекарська, макаронна, кондитерська, виробництво харчових концентратів, спиртова, крохмале-патокова та пивоварна); селекція і насінництво зернових культур, виробництво засобів виробництва, що забезпечують його функціонування; інфраструктура, що обслуговує цей підкомплекс.

В структурі виробництва зерна більше половини припадає на озиму пшеницю. Друге місце за валовим збором посідає ячмінь, на третьому місці знаходиться кукурудза, на четвертому — жито. За обсягами валового збору їм значно поступаються овес, просо, гречка, рис, зернобобові.

Основна продовольча зернова культура України — озима пшениця. Яра пшениця використовується в основному як страхова культура, коли доводиться пересівати пошкоджені ділянки озимини.

Її посіви зосереджені в степу, де розміщено більше половини її посівної площі в Україні. ВЛісостепу — третина посівів і найменше в Поліссі і в районах Карпат. Значна концентрація посівів озимої пшениці в Дніпропетровській, Запорізькій, Донецькій, Кіровоградській, Харківській, Полтавській, Вінницькій, Одеській, Миколаївській, Херсонській областях та Автономній Республіці Крим.

Основне виробництво продовольчого зерна озимої пшениці і надалі буде концентруватись у степовій і лісостеповій зонах, де природні умови сприяють вирощуванню зерна високої якості

Озиме жито — друга важлива продовольча культура, менш вимоглива до грунтово-кліматичних умов, ніж пшениця. Основні її посіви зосереджені в Поліссі, в Карпатах і в деяких (переважно північних) районах Лісостепу.

Основними продовольчими круп’яними культурами, що вирощуються в Україні, є гречка, просо і рис.

Гречка — цінна культура. Але посіви її порівняно невеликі через низьку врожайність, складність очищення тощо. Найбільш сприятливі умови для її вирощування — північні райони Лісостепу і Полісся, де зосереджені основні її посіви.

Просо вирощують переважно в степу завдяки його посухостійкості.

Рис — нова для України круп’яна культура. Росте на зрошувальних землях Автономної Республіки Крим, Херсонської, Одеської та Миколаївської областей.

Основними зернофуражними культурами в нашій країні є ячмінь, овес, кукурудза на зерно та зернобобові.

Ячмінь — основна фуражна і частково продовольча зернова культура. Найсприятливішими для неї є грунтово-кліматичні умови західного і північного Степу та Лісостепу.

Кукурудза — цінна продовольча і фуражна культура, Найкращі грунтово-кліматичні умови для її вирощування в лісостеповій і степовій зонах. Особливо сприятливі умови для вирощування гібридного насіння склалися в Дніпропетровській, Одеській, Миколаївській областях; менш сприятливі — в Поліссі і в Карпатах.

Овес — фуражна і продовольча культура. Найбільшу частку в структурі посівних площ овес займає в Поліссі і в районі Карпат.

Зернобобові культури мають велике фуражне і частково продовольче значення. Посіви зернобобових мають і агротехнічне значення, збагачуючи грунт азотом. До основних зернобобових культур належать горох, віка, кормовий люпин, а також квасоля, соя, сочевиця та ін

<< | >>
Источник: Шпаргалка. Региональная экономика и экология. 2011

Еще по теме Зернове господарство України, його значення, структура, динаміка розвитку, зональний характер розміщення:

 1. Тваринництво України, його значення, галузева структура, зональний характер розміщення та вплив на формування спеціалізованих АПК
 2. Технічні культури України, їхня структура, зональний характер розміщення та вплив на формування спеціалізованих АПК
 3. Лісопромисловий комплекс України, його значення, структура, регіональні особливості розміщення та структурної трансформації
 4. Газова промисловість України, її значення, особливості розміщення, сучасний стан та перспективи розвитку
 5. Вугільна промисловість України, її значення, особливості розміщення, сучасний стан та перспективи розвитку
 6. Нафтова і нафтопереробна промисловість України, її значення, особливості розміщення, сучасний стан та перспективи розвитку
 7. Легка промисловість України, її значення, галузева структура, принципи розміщення та центри основних галузей
 8. Металургійний комплекс України, його значення, структура, сировинна та паливна бази
 9. Будівельний комплекс України, його значення, структура та регіональні особливості трансформації
 10. Машинобудівний комплекс України, його значення, структура та регіональні особливості формування
 11. Паливно-енергетичний комплекс України, його значення, структура та регіональні особливості трансформації
 12. Промисловий комплекс Поліського економічного району, його галузева структура, особливості розміщення та центри основних галузей, проблеми розвитку
 13. Агропромисловий комплекс України, його значення, структура й регіональні особливості трансформації в ринкових умовах.
 14. Транспортний комплекс України, його галузева структура, господарське значення та регіональні особливості формування
 15. Сутність світового господарства та віхи його розвитку
 16. Динаміка чисельності та статево-вікова структура населення України, регіональні особливості формування
 17. Основні фактори розвитку і розміщення галузей машинобудування в регіонах України
 18. Донецький економічний район, його роль в економіці України, галузі спеціалізації та особливості їхнього розміщення
 19. Металургійний комплекс Придніпровського економічного району, передумови його розвитку, особливості розміщення та основні центри
 20. 1.2. Регіональна структура України та структура господарства регіону