<<
>>

Значення і структура експортного потенціалу регіонів України

Входження господарства України в систему світових господарських відносин, його перебудова з використанням досвіду інших країн щодо запровадження ринкових засад зумовлюють необхідність визначення і засад, на яких має розвиватися експортний потенціал України.

Експортний потенціал держави визначається обсягами товарів і послуг, що можуть бути вироблені в економічній та соціальній сферах і реалізовані на світовому ринку з максимальною користю для країни.

Україна завжди мала досить значний експортний потенціал.

Провідне місце в експортному потенціалі займає продукція чорної металургії, що зумовлює певну монокультурність, яка підвищує вразливість країни у сфері зовнішньоекономічних зв'язків. Експортний потенціал машинобудування, легкої та харчової промисловості, с/г використовується лише незначною мірою

В Україні існує диференційований підхід до розвитку зовнішньоекономічних зв'язків щодо економічних районів, адміністративних областей, великих міст. Західні райони України мають усі передумови, щоб стати лідерами економічної інтеграції з країнами Центральної і Західної Європи, східні — передусім з Російською Федерацією, південні — з країнами Причорномор'я.

На частку таких областей, як Донецька, Дніпропетровська, Запорізька, Луганська, Харківська та м. Києва припадає більше половини українського експорту. Основа експорту — чорні метали, металопродукція, машини та обладнання. В останні роки внаслідок високої собівартості видобування значно скоротився експорт вугілля.

Західні області України характеризуються значною кількістю учасників зовнішньоекономічної діяльності і спільних підприємств. Серед південних областей України за обсягами експорту товарів виділяються Миколаївська і Одеська області за рахунок, відповідно, поставок суден і хімічної продукції. У Причорномор'ї стратегічним завданням є встановлення преференційного режиму вільної торгівлі і спільного підприємництва на перетині основних комунікаційних напрямів Північ—Південь і Захід—Схід.

Аутсайдерами у зовнішній торгівлі є такі області, як: Волинська, Закарпатська і Чернівецька, Рівненська, Тернопільська і Кіровоградська.

Незважаючи на декларований пріоритет відкритої економіки, втрачає позиції у зовнішньоекономічній сфері АР Крим. Значну активність у зовнішньоекономічній діяльності виявляють великі міста — Київ і головний порт країни — Одеса. Столиця держави стає найбільш привабливою для спільного підприємництва, іноземних інвестицій і як імпортер товарів.

Зростанню зовнішньоторговельного обороту сприятиме розширення співробітництва прикордонних областей України і Росії, єврорегіонів Буг і Карпати. Подальший розвиток повинно отримати міжрегіональне співробітництво з регіонами головного торгового партнера України — Російської Федерації. Виважена державна регіональна зовнішньоекономічна політика сприятиме прискоренню ринкових перетворень та подальшому розвитку економіки України, реалізації пріоритетних регіональних завдань, раціональному територіальному розподілу праці, розвитку міжрегіональних і зовнішньоекономічних зв'язків, вирівнюванню рівнів соціально-економічного розвитку регіонів.

Сучасні можливості експортного потенціалу Укр повною мірою залежать від рівня розвитку окремих ек районів і областей

<< | >>
Источник: Шпаргалка. Региональная экономика и экология. 2011

Еще по теме Значення і структура експортного потенціалу регіонів України:

 1. Роль регіонів у формуванні експортного потенціалу України
 2. Природно-ресурсний потенціал регіонів України, його структура та економічна оцінка
 3. Завдання 4.1.7.1.: Забезпечення реалізації потенціалу регіонів та підвищення їх інвестиційної привабливості
 4. Електроенергетика України, її значення та сучасна структура виробництва і споживання електроенергії
 5. Металургійний комплекс України, його значення, структура, сировинна та паливна бази
 6. Будівельний комплекс України, його значення, структура та регіональні особливості трансформації
 7. Паливно-енергетичний комплекс України, його значення, структура та регіональні особливості трансформації
 8. Машинобудівний комплекс України, його значення, структура та регіональні особливості формування
 9. Лісопромисловий комплекс України, його значення, структура, регіональні особливості розміщення та структурної трансформації
 10. Агропромисловий комплекс України, його значення, структура й регіональні особливості трансформації в ринкових умовах.
 11. Легка промисловість України, її значення, галузева структура, принципи розміщення та центри основних галузей
 12. Зернове господарство України, його значення, структура, динаміка розвитку, зональний характер розміщення
 13. Транспортний комплекс України, його галузева структура, господарське значення та регіональні особливості формування
 14. Транспортне машинобудування України, структура, значення, регіональні особливості територіальної організації та центри основних галузей