<<
>>

М.П. Вавринчук. Політологічні аспекти державного управління. 2009

Навчальний посібник з дисципліни «Політологічні аспекти державного управління» підготовлено відповідно до навчальної програми кафедри філософії та політології Хмельницького університету управління та права для слухачів магістратури «Державна служба». Посібник містить систематизований курс лекцій із завданнями для самоперевірки та рекомендовані джерела літератури, деякі законодавчі акти та словник політологічних термінів. Розглядаються основні поняття політичної науки, проводиться аналіз стану та тенденцій розвитку політичної системи країни, підкреслюється значення державної служби у розв’язанні проблем особистості при взаємодії органів державної влади та місцевого самоврядування.

<< | >>
Тема № 1 Політологія як система знань про науку. Становлення політичної науки в Україні
Тема № 2 Політична сфера і політичне життя суспільства
Тема № 3 Політична система суспільства
Тема № 4 Влада як суспільне явище
Тема № 5 Держава як інститут політичної системи
Тема № 6 Сутність та функціонування партійної системи: взаємодія з державною службою
Тема № 7 Особистість і політика. Політичне лідерство
Тема № 8 Вибори і виборча система
Тема № 9 Політичний маркетинг
Тема № 10 Політичні аспекти глобальних проблем сучасності. Сучасні глобалізацій ні процеси
ЗАКОН УКРАЇНИ Про об'єднання громадян
I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
II. ЗАСАДИ ДІЯЛЬНОСТІ ТА СТАТУС ОБ'ЄДНАНЬ ГРОМАДЯН
III. ПОРЯДОК СТВОРЕННЯ ТА ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОБ'ЄДНАНЬ ГРОМАДЯН
IV. ПРАВА ОБ'ЄДНАНЬ ГРОМАДЯН, ГОСПОДАРСЬКА ТА ІНША КОМЕРЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ
V. НАГЛЯД ТА КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ОБ'ЄДНАНЬ ГРОМАДЯН. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА
VI. МІЖНАРОДНІ ЗВ'ЯЗКИ ОБ'ЄДНАНЬ ГРОМАДЯН. МІЖНАРОДНІ ОБ'ЄДНАННЯ ГРОМАДЯН
ЗАКОН УКРАЇНИ Про політичні партії в Україні
Розділ I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Розділ II. ЧЛЕНСТВО В ПОЛІТИЧНИХ ПАРТІЯХ ТА ЇХ УТВОРЕННЯ
Розділ III. РЕЄСТРАЦІЯ ТА ПРАВА ПОЛІТИЧНИХ ПАРТІЙ
Розділ IV. КОШТИ ТА ІНШЕ МАЙНО ПОЛІТИЧНИХ ПАРТІЙ
Розділ V. ДЕРЖАВНИЙ КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ПОЛІТИЧНИХ ПАРТІЙ

Книги и учебники по дисциплине Теория и философия политики:

 1. Контрольная работа. Политическая наука. Политический режим. Сущность, функции государства - 2013 год
 2. Б.В. Смирнов. Основы политологии - 2013 год
 3. И.Н. Панарин. СМИ, пропаганда и информационные войны - 2012 год
 4. Щербанюк О. В.. Практика выживания в условиях глобализации - 2012 год
 5. О. В. Шиняева, И. Г. Гоношилина. Гражданское общество в России: состояние, тенденции, перспективы - 2012 год
 6. Баранов Н.А.. Политические отношения и политический процесс в современной России: Курс лекций. - 2011 год
 7. Барабанов М.В.. Партии и многопартийность в современной России: возникновение, основные тенденции развития. - 2011 год
 8. Голосов Г.В.. Электоральный авторитаризм в России - 2011 год
 9. Волков Л., Крашенинников Ф.. Облачная демократия - 2011 год
 10. Я.А. Пляйс. НОВАЯ МОДЕРНИЗАЦИЯ РОССИИ: МИФ ИЛИ РЕАЛЬНОСТЬ? - 2011 год
 11. Донцов Д.. Дух Росії - 2011 год
 12. Кабашов С. Ю.. Бюрократия. Теоретические концепции. - 2011 год
 13. Туровский Р.Ф.. Политическая регионалистика - 2010 год
 14. Ольшанский В.В.. Власть и политика - 2010 год
 15. Цюрупа М.В., Ясинська B.C.. Основи сучасної політології - 2009 год
 16. Кортунов С. В.. Становление национальной идентичности: Какая Россия нужна миру - 2009 год
 17. Барышева А.Д., Зубкова А.С., Стрельцова Н.К.. Политология. Шпаргалка - 2008 год
 18. Вегеш М.М.. Політологія - 2008 год
 19. Сахаров Г.В.. Политология. Курс интенсивной подготовки. Часть 1, учебное пособие для студентов - 2008 год
 20. Сахаров Г.В.. Политология. Курс интенсивной подготовки. Часть 2, учебное пособие для студентов - 2008 год