<<
>>

Вегеш М.М.. Політологія. 2008

Підручник розкриває зміст науки про політику: визначає систему категорій, предмет, методи, функції політології. Розділи підручника відповідають змісту державного стандарту дисципліни "Політологія" для вищих навчальних закладів III і IV рівнів акредитації. Його новизна полягає в тому, що автори виокремили ряд тем, пов'язаних а реалізацією владних відносин в українському соціумі. Аналізується система органів державної влади і місцевого самоврядування в Україні. Більшість розділів підручника завершуються аналізом вітчизняних політичних процесів. Окремими структурними частинами підручника с програма курсу "Політологія", методичні поради для написання наукових робіт студентів і тестові завдання для самоконтролю.

Розрахований в першу чергу на студентів, аспірантів, викладачів, а також усіх, хто цікавиться засадничими принципами функціонування

<< | >>
Розділ 1 ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ТА ІСТОРИЧНІ ЗАСАДИ НАУКИ ПРО ПОЛІТИКУ
1.1. Політологія як система знань про політику. Специфіка і зміст української політології
1.2. Основні школи і напрями сучасної політології
1.3. Політична влада
1.4. Демократія: витоки, сутність і перспективи розвитку
Розділ 2. ІНСТИТУЦІЙНИЙ ВИМІР ПОЛІТИКИ
2.1. Політична система суспільства
2.2. Держава як інститут політичної системи: сутність, ознаки, форми та основні функції
2.3. Система органів державної влади в Україні
2.4. Місцеве самоврядування
2.5. Політичні партії та партійні системи
Розділ 3. ПОЛІТИЧНІ ПРОЦЕСИ
3.1. Політична участь громадян
3.2. Політичні конфлікти і кризи в суспільному житті
3.3. Виборчі системи і процеси
Розділ 4 СОЦІАЛЬНІ ТА ЦІННІСНІ АСПЕКТИ ПОЛІТИКИ
4.1. Політична свідомість, політична культура і політична соціалізація
4.2. Політична ідеологія. Основні ідеологічні доктрини сучасності
4.3. Етносоціальні спільноти та етнополітика
Розділ 5 СВІТОВИЙ ПОЛІТИЧНИЙ ПРОЦЕС. СИСТЕМА МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН
5.1. Зовнішня політика держав. Міжнародне право
5.2. Геополітика

Книги и учебники по дисциплине Теория и философия политики:

 1. Контрольная работа. Политическая наука. Политический режим. Сущность, функции государства - 2013 год
 2. Б.В. Смирнов. Основы политологии - 2013 год
 3. И.Н. Панарин. СМИ, пропаганда и информационные войны - 2012 год
 4. Щербанюк О. В.. Практика выживания в условиях глобализации - 2012 год
 5. О. В. Шиняева, И. Г. Гоношилина. Гражданское общество в России: состояние, тенденции, перспективы - 2012 год
 6. Баранов Н.А.. Политические отношения и политический процесс в современной России: Курс лекций. - 2011 год
 7. Барабанов М.В.. Партии и многопартийность в современной России: возникновение, основные тенденции развития. - 2011 год
 8. Голосов Г.В.. Электоральный авторитаризм в России - 2011 год
 9. Волков Л., Крашенинников Ф.. Облачная демократия - 2011 год
 10. Я.А. Пляйс. НОВАЯ МОДЕРНИЗАЦИЯ РОССИИ: МИФ ИЛИ РЕАЛЬНОСТЬ? - 2011 год
 11. Донцов Д.. Дух Росії - 2011 год
 12. Кабашов С. Ю.. Бюрократия. Теоретические концепции. - 2011 год
 13. Туровский Р.Ф.. Политическая регионалистика - 2010 год
 14. Ольшанский В.В.. Власть и политика - 2010 год
 15. Цюрупа М.В., Ясинська B.C.. Основи сучасної політології - 2009 год
 16. М.П. Вавринчук. Політологічні аспекти державного управління - 2009 год
 17. Кортунов С. В.. Становление национальной идентичности: Какая Россия нужна миру - 2009 год
 18. Барышева А.Д., Зубкова А.С., Стрельцова Н.К.. Политология. Шпаргалка - 2008 год
 19. Сахаров Г.В.. Политология. Курс интенсивной подготовки. Часть 1, учебное пособие для студентов - 2008 год
 20. Сахаров Г.В.. Политология. Курс интенсивной подготовки. Часть 2, учебное пособие для студентов - 2008 год