<<
>>

Бабкіна О.В., Горбатенко В.П.. Політологія . 2003

Підручник, перше і друге видання якого були схвально сприйняті науково-педагогічною громадськістю і студентами, у новому варіанті охоплює широкий спектр історико-теоретичних і прикладних проблем, акцентує на пізнанні сутності й особливостей вияву за різних часів і в різних суспільствах феномену політики, закономірностей політичного розвитку суспільств, специфіки реалізації політичних інтересів, співвідношення політичної практики з етикою, мораллю. Його новизна полягає у національно орієнтованій інтерпретації світової політичної науки, демократичному підході до висвітлення загальноцивілізаційних і вітчизняних процесів, проблем політичного життя.

Розрахований на студентів вищих навчальних закладів, прислужиться всім, хто цікавиться принципами функціонування політики.

<< | >>
Розділ 1. Розвиток політології від найдавніших часів до сьогодення.
Розділ 2. Громадянське суспільство і політичне життя
Розділ 3. Політична влада і політична система суспільства
Розділ 4. Політична свідомість, культура та ідеологія
Розділ 5. Політичні трансформації
Розділ 6. Прикладна політологія

Книги и учебники по дисциплине Теория и философия политики:

 1. Контрольная работа. Политическая наука. Политический режим. Сущность, функции государства - 2013 год
 2. Б.В. Смирнов. Основы политологии - 2013 год
 3. И.Н. Панарин. СМИ, пропаганда и информационные войны - 2012 год
 4. Щербанюк О. В.. Практика выживания в условиях глобализации - 2012 год
 5. О. В. Шиняева, И. Г. Гоношилина. Гражданское общество в России: состояние, тенденции, перспективы - 2012 год
 6. Баранов Н.А.. Политические отношения и политический процесс в современной России: Курс лекций. - 2011 год
 7. Барабанов М.В.. Партии и многопартийность в современной России: возникновение, основные тенденции развития. - 2011 год
 8. Голосов Г.В.. Электоральный авторитаризм в России - 2011 год
 9. Волков Л., Крашенинников Ф.. Облачная демократия - 2011 год
 10. Я.А. Пляйс. НОВАЯ МОДЕРНИЗАЦИЯ РОССИИ: МИФ ИЛИ РЕАЛЬНОСТЬ? - 2011 год
 11. Донцов Д.. Дух Росії - 2011 год
 12. Кабашов С. Ю.. Бюрократия. Теоретические концепции. - 2011 год
 13. Туровский Р.Ф.. Политическая регионалистика - 2010 год
 14. Ольшанский В.В.. Власть и политика - 2010 год
 15. Цюрупа М.В., Ясинська B.C.. Основи сучасної політології - 2009 год
 16. М.П. Вавринчук. Політологічні аспекти державного управління - 2009 год
 17. Кортунов С. В.. Становление национальной идентичности: Какая Россия нужна миру - 2009 год
 18. Барышева А.Д., Зубкова А.С., Стрельцова Н.К.. Политология. Шпаргалка - 2008 год
 19. Вегеш М.М.. Політологія - 2008 год
 20. Сахаров Г.В.. Политология. Курс интенсивной подготовки. Часть 1, учебное пособие для студентов - 2008 год